ID kaardi lugejaga kiirlaen, kust saada kiirelt raha

nooltega ridu vahetada ja liigutada üles-alla. Valides sealt ühe rea, taastatakse müügihinnad enne selliseks, nagu need olid enne valitud kuupäeva. Hilisemalt inventuuri sisu väljaprindil kuvatakse ainult neid ridu, mida muudeti inventuuri käigus. saldoga seotud kaartide kasutamise aruannete jälgimiseks. on sisestatud ja tulbas kehtiv soodustus valitud, siis kaardi läbistamisel, juhul kui konkreetset kaarti ei leita, otsitakse kaarditüüpidest vastavust. Kustutamine on lubatud, kui valuuta tunnust pole kusagil kasutatud. kas tegu on retseptiga, st kas sisaldab alamtooteid. saab ar.rühmas valida näiteks “naiste jakid” ja lisaks metarühmast suuruste järgi M – kuvatakse vastava suurusega naiste jakkide läbimüük soovitud perioodis. võimõistet ja määrata päevade arvu. – võimalik valida, kas kaart on sooduskaart, soodus-maksekaart, boonuskaart või krediitkaart. Hinnainventuur“, vaikimisi on „Koguseline“. Kui uuendamisega kaasneb ka uus kassaversioon, siis peale uuendamist on soovitatav kassad kontrollida - taaskäivitada veendumaks, et kassa uue versiooniga korralikult kävitub. Kui arve on avatud ühe müügipunkti all, on võimalik enne arve aktsepteerimist veel MP-d muuta. , teeb programm varukoopia kohe, see kestab alla minuti. õigus võtta vastu arveid, mida teised kasutajad on jaganud üleandmiseks. raportite kujunduse kohta, on vaja valida etteantud nimekirjast väärtus. Kaalu järgi hinna arvutamisel peab arvutatavatel ridadel olema omahind märgitud nulliks. Valitava suurusega soodustuse lahtrisse saab määrata üldise soodustuse, mis on juba varem loodud ja maksimaalse soodustuse % kasti määrata suurim soodustuse protsent, mis valitud soodustusega on võimalik teha. või selekteerides/deleselekteerides kriteeriumid mis on päises kuvatud. Peamiselt kasutatakse restoranides, kus tellimused saadetakse kööki, harvemini on see lahendus poes, kus laomees peab tulnud tellimuse alusel kauba komplekteerima ja valmis panema. Näiteks juhul, kui kuuvahetusel teostati inventuuri, kuid alles peale seda inventuuri n-ö ujusid välja mõned saatelehed, mis kuulusid eelmise kuu perioodi ja need sisestati tagantjärele, siis mõjutab see ka inventuuri andmete õigsust. ’– rakendub juhul kui ühe konkreetse toote summa, mis on antud soodustusega seotud, summa ületab määratud suuruse. Reaalaja inventuuri saab teha keset müügiprotsessi. Näiteks juhul, kui tegemist on konkreetsetele isikutele antud soodustusega, siis ei pea müüja soodustust valima, vaid tõmmates kliendikaardi läbi lugeja, tunneb süsteem ise ära, millist soodustust rakendada. Elektrum. - rakendub juhul kui arvel on erinevaid sama soodustusega seotud tooteid ette määratud arv. Sellele vajutadaes saab CompuCashi importida kõik veebikeskkonnas ootel olevad dokumendid. Krediitkaardile võib määrata ka soodustuse, mis registreeritakse enne kaardilt raha maha arvestamist. – saab soodus-maksekaardile määrata limiidi, mida kaardiga maksmiseks kasutada saab. Automaatselt tekib sissetulekule negatiivsete kogustega kinnitamata kreedit-saateleht. käibearuannet, kuid kuna sageli lubatakse ühte arvet tasuda mitme eri makseviisiga, siis selguse huvides liigitatakse need nn. Osalise kreediti jaoks saab selle sisus kustutada või korrigeerida vastavad read. Tähtaeg - on maksetähtaeg, seda saab käsitsi muuta, kuid vaikimisi võetakse kliendile vaikimisi määratud tähtaeg. lahtrisse saab sisestada väikseima kasutuses oleva rahaühiku, samas müügiarvestuses võetakse ümardus hinnaklassi kohaselt - vt järgmist peatükki. Toote nimi, aga kui soovitakse ainult tooterühmade lõikes aruandlust, siis tuleks tooted märgistus maha võtta ja hoopis märgistada. Seega uuendamist tuleks teha väljaspool kõige kiiremat tööaega. Üleviimise saatelehe koostamisel on vaja tarnija asemel valida ladu, kuhu kaup soovitakse viia. Nupule vajutades avaneb aken, kust saab valida rühma, mille alla soovitakse märgitud rühma nihutada. dokumendi kuupäeva järgi või dokumendi aktsepteerimise kuupäeva järgi. õigus tühistada sooritatud pangakaardmakseid. kombineeritud makseviisi alla ja omakorda täpsemalt lahti ei jagata vastavalt kogustele ja tehtud makseviisidele. otsinguteks erinevaid filtreid: – kustutab valitud tootel valitud soodustuse kõikides müügipunktides. sisestatakse kassast ja laoseisusid arvestatakse online-s jooksvalt. Avaneb nimekiri kuupäevadest koos kasutajatega, milla on hindu muudetud. kuni kolm taset, liigselt keeruline struktuur muudabrühmade hilisema haldamise keeruliseks ja ebamugavaks. ja saab soodustusi kas lisada või kustutada valitud toote küljest valitud müügipunktis. Kui antud laos on juba avatud inventuur, siis kassa ei paku uue inventuuri alustamise võimalust. NB – statistika küsimine kassas tuleb hooldusel eraldi aktiveerida. on täitmiseks kohustuslikud väljad.ja ei ole täitmiseks kohustuslikud väljad.– saab lisada kliendile ettedefineeritud väärtusi. Võimalik on ka määrata ’Periood päevas’ st mis kellast kellani kliendikaarti kehtib. ’- rakendub juhul kui arvel on selle soodustusega seotud konkreetset toodet ette määratud arv. Tootekaardi kohta, kus on kirjendatud täpsemalt blokkmenüüd LaduToode. NB – juba mingis koondarves eksisteerivat arvet ei saa topelt teise koondarvesse lisaks võtta. ’- standartne soodustus mis ei vaja erihäälestust. Kuna paljud kaubanduseripärad paljuski kattuvad, on eri spetsiifikate osas märgitud lisakommentaarid. hulgiarvete baasil, kus saab kas valikuliselt noppida või valida mingi kriteeriumi/ühise tunnuse ning selle lõikes kanda arved ühe klõpsuga koondarvesse. Juhul, kui saateleht on sisestatud ilma hindadeta, kuid on sisestatud kaal, siis saab sisestada üldise kaubasumma, mis jagatakse toodete omahindadeks vastavalt kaalule ja vastavalt arverea kogusele ja kaalule proportisonaalselt. – sellesse lahtrisse võib salvestada mingi teate, mis avaneb kassas, kui antud kaarti kasutatakse. Hinnakirja saab müügi tegemisel vahetada või vajadusel määrata ise müügihinda, sh mügikatte % alusel. Hiljem saab aruandeid Müügijuht -> Müügistatistika. õigus sooritada makseid pangakaardiga. Samas kassas jaemüügi juures on kellaaja arvestusväga oluline. alt avaneb võimalus sisestada kassas looduvatele uuetele kliendikaartidele vaikeväärtused, uus kaart või kiip aktiveeritakse, kuid kliendiandmed palutakse täita ankeedivormis ja kinnitada oma allkirjaga, ankeedil märgitakse kaardi/kiibi tunnus. Lisaks on nupud, millega saab kiirelt lisada või kustutada. Kaoprotsent – toote vaikimisi kao%, mida saab kasutada retseptide koostamisel. -võimalik näha toote omahinda ja selle alusel määrata müügihinnad. Ladu lahter jäetakse tühjaks, kantakse kaubad dokumendi päises näidatud lattu. Tellimus saadetakse, kui teenindaja vajutab kassas või info kööki klahvile, avab uue arve või logib ennast kassast välja.

Tutvustus - MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

. Kui internetiühendus puudub, siis antakse mõne aja pärast teade, et uuenduste serveriga ei saadud ühendust. Toode Müügipunkt või pole vaja MP-s kuvada, on mõistlik valitud tooted nendest MP-dest maha võtta. saab valida vajaliku soodustuse. saab määrata õiguseid läbi talle antud ameti e grupi kuhu ta kuulub. Kui füüsilisi kaarte ei ole olemas, võib lasta ka programmil genereerida kaardinumbreid. See on vajalik raamatupidamislikult ja arvestuslikult müügikulude juurde või mahaarvestamiseks. Eelnevalt peab ametil olema määratud õiguste nimekiri ja alles seejärel ühendatakse konkreetsele kasutajale konkreetne amet. ” klahviga ilmub tarnijate loetelu, valige õige tarnija ning seejärel avaneb saatelehe sisu. Lao kanded tehakse dokumendi aktsepteerimisel. Juhul, kui toode müüakse miinusesse seetõttu, et saateleht pole veel sisestatud, siis arvestab programm müügikulu omahinnaks selle hinna, mis miinusesse mineku momendil eksisteerib. ja neid tellimusi koostatakse läbi selle mooduli. siis saab igat maksevahendit eraldi põhjalikumalt analüüsida, igal makseviisil tekivad lisafiltrid ja kriteeriumid, mida saab soovidele vastavalt täita. Vastates ’,’ pakub programm järgmisel sisselogimisel uuesti koopia tegemise võimalust.

Windows 10 (Threshold) opsüsteemi tutvustus, uued vahendid.

. määrata, kui suur kogus seda toodet antud koodiga lattu tuleb. – soovi korral saab andmebaasi lisada kliendikaardi kasutaja pildi. Kuid selline See moodul võimaldab nö koguda templeid teatud toodete ostmisel ja hiljem kasutada nendega seotud soodutusi. Selle lõikes saab hiljem aruandlust ja nii tabeli kui graafikuna statistikat. Et kassa tööd mitte väga aeglustada, saab sisestada kuni kaks kriteeriumi, mida kassast valida saab.

Sealt omakorda avaneb aken, kust saab valida tooteread, mille puhul kaupa lattu ei tagastata. menüüs loodud soodustuste hulgast. on osad kogused seoses ebapiisava laoseisuga veel töötlemata, imporditakse need automaatselt inventuuri sisse. võimaldab hulgiarvete elektoonilist saatmist kliendile failina, vajab hooldusega kooskõlastust ja erihäälestust. menüü printimiseelistuste valikute tegemiseks. – saab kliendikaardile pildi laadida või olemasolevat kustutada. Maha saateleht saab olla samas ka mahakandmise alusdokumendiks. Soovi korral on võimalik ajavahemikku muuta Kreedit – kreeditarvet saab teha aktsepteeritud sissetuleku saatelehele. automomaatselt, et meelest ei läheks. ID kaardi lugejaga kiirlaen, kust saada kiirelt raha. millega avatakse tootekaart, kus saab luua uue vajaliku toote. ID kaardi lugejaga kiirlaen, kust saada kiirelt raha. – kustutab varem lisatud pildi. Uue inventuuri sisu tuleb valida sellel hetkel, mil soovitakse laoseisu inventuuri sisuks jäädvustada. Nt venekeelsed nimed ’Kalender’ “Tava” asemel valimise eel tuleks see kooskõlastada hoolduspersonaliga. need saatelehed, mis jäävad kuvatud ajavahemikku. Arvekohased soodustused, mida ei pea toodetega siduma, toimivad automaatselt. Kui sisestame netokoguse, arvutab programm automaatselt brutokoguse e. määrata ajavahemikku, millal konkreetne hinnaklassa kehtib ja mis päevadel on võimalik hinnaklassi kasutada. ja saab lisada või kustutada soodustust toote küljest korraga kõikides müügipunktides.

ID kaardi lugeja - kasutamine, paigaldamine, tarkvara.

. kus soodustuse protsendi suurus sisestatakse müüja enda poolt. ei ole”, siis süsteem valib ja rakendab ainult sellise soodustuse, mis on kliendile soodsam. - rakendub juhul kui selle soodustustusega seotud erinevate toodete maksumus arvel ületab määratud summa. Paljud süsteemi omadused sõltuvad kasutamistingimustest ning spetsiifilistest vajadustest. Neid ridu, kus omahind on varem märgitud, omahinda kaalu järgi ei arvutata. Tellimuste printerit saab kasutada mingi tooteinfo saatmiseks tellimusena kuskil võrgus asuvasse printerisse. Alati loetakse ka tänane päev sisse kui Parim enne/Kõlblik kuni kuupäeva arvutatakse dokumentidel. Kui selles osas on eelnev kogemus, siis on lihtsam ka Tellimuste osa kasutusele võtta ja juurutada. Tekstid trükitakse saatelehe jalusesse. auto varuosa kauplustes kus kaup tellitakse kliendile eraldi. on nähtav kui on aktiveeritud elektrooniliste dokumentide importimise võimalus. Kui on vaja arvekohaselt eriarvestust, n-ö arve märkimist mingisse liigitusse, saab selleks kasutada tunnust. – saab märkida, millised valuutad on kassas lubatud, juhul kui kassa kasutatakse mitut erinevat valuutat. – saab sisestada selle kliendi parooli, kui püsikliendil on võimaldatud broneeringute tegemine veebikeskkonnas. – saad valida, mil viisil klient soovib koondarvet kaardikasutuste kohta saada. Määrata saab üleval linnukestega. – võimalik klientide kohta kirjutada erinevaid märkusi. – võimalik taastada olukord pärast hindade muutmist. Juhul, kui perioodi hinnaerinevus on pluss märgiga, siis on see summa müügikulude vähendamise aluseks, kui aga miinusmärgiga, siis müügikulude suurendamiseks. kuvab nii palju hinna lahtreid, kui palju on menüüs defineeritud. Näiteks kui on kogemata vales hinnaklassis hindu muudetud. Rakundunud soodustuse nimi kuvatakse ka müügikviitungil. – saab linnukesega määrata, millistel nädalapäevadel antud kaart kehtib. kus kuvatakse kogu rea informatsioon kompaktsemalt. Kassas saab luua reaalaja inventuuri, kus sisestatav kogus võrreldakse reaalajas laoseisuga ja arvutatakse vastav vahe või tavalist inventuuri, mis kopeerib inventuuri loomisel lao hetkeseisu mällu ja sisestatava koguse võrdlus toimub vastava hetkeseisuga. koostamist kasutatakse siseliikumise registreerimiseks. Lisaks saab aktiveerida kassa lõikes seadistuse, kus iga arve sulgemisel avaneb Tunnuste valikautomomaatselt, et meelest ei läheks. saab kirjutada laohinna, mida programm saab kasutada aruannetes juhul kui laoseis ja hind tootel puudub. Kiirsisestus’ nuppu, millega avaneb lisaaken, mille kaudu on lihtne ja kiire tooteid saatelehele kanda. Vastav töötasu arvestus tundide ja läbimüügi alusel võimadatakse menüüst Müügijuht->Tööaruanded->Vahetuste aruanded. Hulgiarvetel kellaaja täpsusega tasumiste ja arvete arvestus puudub. koguse, mis laost maha arvutatakse võimaldab aruannete jaoks sisestada alternatiivseid nimetusi toodetele, võimalik kuvada raportites. poolest on Tellimused sarnased Hulgiarvetega. klahvivajutuse peale Enne sulgemist küsitakse, kas laoseisus teostada vahede osas ümberarvestus, kuna inventuuri võib teha ka ilma reaalsete laomuudatuste teostamiseta

Märkused