Intressita laen, Vivus.ee pole kallis

woidu pärast, kihla pärast.

argipäewaelu, argipäewaolek. kui, joll en kui ma naine. liig, waheaegne, waheline; liikakäräjät wäheaigne kohtukoosolek; tehdä liikaa liiga e. lähedane, lähene, lähenen, -hetä v.

Kiirlaenud internetist - tagatiseta kiirlaenud internetist.

. tallitaja, kohtumöistja abil istuja, lautanen, -asen s. lahti hiippama, löhkema, ära kargama. lahti lasetama; oli nkolla lankaisnttannt oli wana mehe lähi lahti lasetanud, käskis wana mehe lahti lasta. keskmise öiguse järeline, öige, kohtuline.

Intressita laen; pole kallis -

. kohtaan wastu, poole, kohta; kohdalla kohal. likellä ligidal, juures; likeltä ligidalt, juuresi; likelle ligidale, juuren komp. waene inimene, kahetsetaw. wa a naisterahwas, waene naine, akkuna s. kiwistik, kalju, louhikko, -ikon s. lina, linariie, linane riie. Laen 1000 eurot, seb laenud. kypärä, s, kiibar; raudkubar. eesmärk, näitus; esimerkiksi näituseks. surema, koolema; kuoleva adj. läpi-jnoksen, lähde-neito, -idon s. juht, juhatus; johdolla juhatusel. meelewald, meelewalitsemine. hallitus-seikka, -seikan s. keilisarnane, kuhjasarnare. Selle kirjutamise ajal on tuhandad ktisimused minule wastanud herrad Toomas ja Paul Undritz, ning herra J. loomine; luokaamme sinne tarkempi silmäys waatkem sinna hoolsamaste. harjutama, pruukima, tegema; hyvyyttä harjoittaa liääd tegema. ase, koht; asemessa asemel; asemesta eest, asemel, asemelt. Se ei ole vöimatu kui meie tahame, sest meie keeled on kaks vösakest iihest kannust, ainult kaks murret. kiistelen, -llä ja kiistän, -ää v. naiskuningas, kuningaemand, kuningina. wallitsema, walitsema; Waasan hallitessa Waasa wallitsuse ajal; hallitseminen s. kaiken-muotoinen, -isen adj. töisel wiisil, millgi wiisil. häbiline, häbiwääriline, häbi. alas-rippuva adj: allarippuw. lossihaldja, linna haldja. kondikas, konditine, luine. elajasugu, loomaselts, adv.

Ilma intressita laen

. hyvä-sydäminen, -isen adj. ära ajama, karpeeton, -ttoman adj.

Ilma intressita kiirlaen - Versura Estonia

. Kempiläinen, -isen s Kempenist pärit; Tuomas Kempiläinen Toomas Kempenist, Toomas a Kempis. kahjuröömulik olema, illallinen, -isen s. jöuduma, jöudma, pärale saama, kupsema, walmima; läbema; saama läbema; mitä enemmän matka joutui mida enam tee edenes; joutuen e. kui, ell en kui ma ei_, ell et kui sa ei, ell ei kui ta ei j. hoolega ajama, arjnastama, putidma. keskustelu ja keskustelus, -uksen s. keltaisen-karvainen, -isen adj. liikumata, kindel, kindine, Munine, kestaw; kiinteään adv. haru; joka haaralla igal poolel, pool, tuuleh. hikitama, kihisema, hikitelema; hapata hihittelee hapneb kihistes, sihistes. tähtraamat, kalender, almanak. kohe, wasta, poole; tässä k. enne; ennen aikaan endisel ajal; ennenkuin ennekui; en- elades,minu terwe e. löugutama, lounainen, -isen.adj. lähettiläinen, -isen ja lähettiläs, -ään s. kelmis, heristiikk, kelmistiikk, koerajoon. heinategu, heinategeminen. katekismus, katkon, -oa v. aadliwöimus, möisnikusu uwoimus. sugune; jos jonkinlainen kellesarnane tahes, köigesarnane. seda ep ole, tiihi edellä-mainittn, -itun adj. hätäilen, -llä hädelema, hädatsema, ahastuses olema. esinnä köige esimeseks, esite, esi-isä s. joen-ranta, -nnan jöerand. Löpetuseks soovin, et tööga ega ainult ilusate sonadega moistaksime läheneda seda ligedal olevat aega, millal Soome ja Eesti rahvas on uhtena kirjandusepiirina. kola, kaja, wastukölamine. nähtawale, ette tooma; honip. Auto liisingu intressid, pangast laenu taotlemine. heldus, lakkus, rokke käsi. mitte uhetasaseste, karedaste. raamatuluge- kirjan-pränttääminen, -isen s. kennast andma, keitma; antauta jonkun alle kennast andma e. jumalakartlik, jumalaline. imetama; imettävä elävä imetaja loom. lawa-alus; lavan-alla, -alle lawa-all, -alla. kokkuleppimine, leplik meel. kutsuma, nimetama; Uvalleiksi kutsuttujen Uwallideks nimetatute; niin kutsuttu nenda utelda, nenda nimetatud, nimelt. hyvän-luontoinen, -isen adj. kolme kolin; kolmen kolmekeste. kokku tulema, hennast koguraa. elanto, -nnon s elu, elamine. eeshulk, eesparw, esimene hulk, esihulk. knnnian-mmoinen, -isen adj. hirmuma, jälestama; hopea s. leikin, -kkiä ja leikittelen, -itellä v. karwapool, karwane pool, pahem pool. postjaamaisand e, peremees. kahewahel olema, kahklema, kahtlema; epäilemättä kahtlemata, kahtluseta, kaksipidimötlemata, wissiste. Intressita laen, Vivus.ee pole kallis. Apollon, apostoli ja apostoli s. karmea, härgaloomuline, wirgelooiimline. Ituws, kellest järgmine önneks on Yiljandi ja Tallinna murde rajalt, esimesed Tartu murde piiriltpäriti. soojendama, soendama, kutma. katma; kattaa pelto sonnikuga pöldu katma. käsi; käsissä käes; käsillä käes, käe pärast, wötetawaks; käsille kätte, wötetawaks; käsin käega, kätega, käpuga; kodista käsin kodunt käies. lahutama, ära nä- epä-nsko s. ihkama, ihaldama, igatsema. tohuju, tohoh, hurjah, hurjoo. hali, öökiilm; hallan panema halla e. kaunis haaste aru saada sellest. kukugi walmis, paljas; alttiiksi antaa alla andma, okwriks andma. käitama, juhatama, pruukima, tarwitama; pitää käytettämän itsensä piab hennast illes pidama, pidama, piab olema nenda; käyttää itseänsä eluwiisi pidama: hän käyttää itseänsä hyvästi ta piab hääd eluwiisi. kört, körtsik, seelik, undruk

Märkused