Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele?

Hiljem küsiti kuulajate arvamust, kas Eestis oleks vaja katsetada kodanikupalka. Katseid selleteemalist diskussiooni arendada on õigupoolest tehtud ka varem, isegi ministri tasemel, kuid need pole jõudnud kaugemale mõnest üksikust vastulausest. Paraku pole sellist poliitikut olemas ja mõni ime siis, kui mõnda väga spetsiifilist mängumaad puudutavad avaldused on nii vildakad, et selle valdkonna inimesed solvuvad ja nõuavad vabandust. Tema uurimisteemad keskenduvad peamiselt linna- ja eluasemeuuringutele, kasutades kvalitatiivseid meetodeid või kombineerides kvalitatiivset lähenemist kvantitatiivse andmeanalüüsiga. Ellu Saar Eesti Teadusinfosüsteemis Kandidaadilt eeldame bakalaureusekraadi või sellele vastavat haridustaset. Õppekavas on arvestatud viisidega, kuidas avaralt ja adekvaatselt ühiskonda ja kultuuri mõtestada. Big Data, Data Science ja Computational Social Science on terminid, millel tasuks silma peal hoida. Alllikas: http://www.inst.ee/uuringud/juuni-omnibuss Kujutleme hüpoteetilist olukorda, kus riik maksaks inimestele raha ning töölkäimisest võiks ka loobuda. aprillil pilootprojekti üksikasju. Laulupeokorraldajate poolt vaadatuna nägi see igatahes välja katsena seostada laulupidu parteipoliitikaga. Järelikult peaks eestlaste loomulik iive muutuma positiivseks ning põliselanikkond pöörduma vananemise teelt noorenemise teele. Vilistlase tsitaate: „Data is the new oil ja sotsioloog on keegi, kes mitmete teiste seas oskab andmetega ka midagi asjaliku peale hakata. “Tegelikult me peaksimegi proovima järgi,” lausus Raivo Vare. Alimendid ajalukku! Lisaks ei saa ükski pereliige teist rahakoti abil sundida mingeid elulisi valikuid tegema. Aga teda täname võimaluse eest, mille EIP pakkus sõltumatutele kandidaatidele. Võimalusi rahvusvaheliselt kõrgel tasemel mõtlejate ja uurijatega kohtuda ja ka sotsioloogiast väljaspool oma teadmisi täiendada leiab ülikoolis pidevalt. Kadri kasutab oma uurimistöös kvalitatiivseid meetodeid, eelkõige narratiivset lähenemist ja intersektsionaalsust.  Kadri Aavik Eesti Teadusinfosüsteemis Omandanud kõrghariduse ja doktorikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis. Analüütilise tehnikana huvitab mind võrdlev perspektiiv, sealhulgas ajaline võrdlus, ja ma olen valmis ise tegema ja juhendama projekte, mis toetuvad kas kvalitatiivsele või kvantitatiivsele uurimismetoodikale või ka nende kombineerimisele. Võib-olla veel niipalju, et leidsime oma sõnumile sobiva formaadi. Midagi ebatavalist ka, mida ei saa jätta märkimata. aasta andmed langevad huvitaval kombel enam-vähem kokku Šveitsis rahvahääletusele mineva kodanikupalga numbrite suhtega majandusnäitajatesse ja hinnatasemesse. See oli vist esimest korda magistriõpingute alguses, kui registreerisin, et ma ju enam-vähem tean, millise reaktsiooni minu esitatud muusika, lavaesteetika jne kaasa tuua võib. See on kõigest ettepanek tingimusteta põhisissetuleku ehk kodanikupalga idee igakülgseks professionaalsel tasemel uurimiseks. Minu juhendatud tudengite üliõpilastööd bakalaureuse, magistri ja doktoriõppes on seostatavad kas töömaastikuga või õppimisega. Minu päris-oma-kursuseks on töösotsioloogia, mille raames saan lähemalt tutvustada üht oma lemmik-uurimisteemat ehk töötamise, töösuhete, tööturu valdkonda. Näiteks korraldatakse sotsiaalselt olulistel teemadel arutelusid ning lauamängu-, sauna- ja filmiõhtuid, mis viivad kokku üliõpilased, õppejõud ja valdkonna praktikud. Ta õpetab aineid, mis on seotud sotsioloogiliste teooriatega, keskkonnasotsioloogiaga ja sotsioloogia uurimismeetoditega. Vastasin, et muidugi võib ning küllap see toimubki, kui töötajad ja tööandja selles küsimuses kokkuleppele jõuavad. Sotsioloogia magistriõpingutest olen saanud oskuse maailma tundlikumalt hinnata, seoseid luua, selle põhjal vajadusel ka maailma suunata ja kujundada. Jälgi meid ka Twitteris @rasi_iiss ja Facebookis @TLURASI. Vastuvõtueksamiks on  komisjoniga.  Kandidaadilt ootame motivatsioonikirja, d ja magistritöö projekti.

Teemalehed - DELFI

. Vaba aeg ja harrastused – ükski vägi ei sunni töötama kauem kui ette nähtud, minema “Kalevipojaks” ning loobuma ka harrastustest ja vabatahtlikust tööst, kui puudub töötasu Meie rahvuslikud aated välistavad võimaluse, et laulupeol lastakse hääbuda. See on iseenesest tänuväärne ettevõtmine ja seda väärt, et iga erakond neist kas oma alternatiivi esitaks või lihtsalt punkt punkti haaval oma seisukoha välja ütleks. novembri kodanikupalga-saates. Niipalju ütlen ette, et uudiste peakangelaste hulka võib lisanduda teadusringkondi. Kuna kodanikupalga üks võimalikest mõjudest on soodsa keskkonna teke eestlaste loomuliku iibe suurenemiseks, siis ei vaja selle dokumendi tähtsus pikemat selgitamist. Seega pole neil valimistel enam vaja rääkida vajadusest saata see algatus Toompeale. Kui palju kodanikupalgast kampaania käigus juttu tehakse, ei oska arvata. Selleks õpitakse kavandama sotsiaalseid uuringuid ning kasutama andmete analüüsiks keerukamaid meetodeid. Olen üsna kindel, et programmidesse ja manifestidesse süvenemisel leiab neist veelgi […] Vt. Pöördumise taga on viis inimest, kes on põhisissetulek teemaga olnud rohkem või vähem seotud. Tal on pikaajaline teadustöö kogemus, mille jooksul on osalenud ja ka juhtinud mitmeid rahvusvahelisi teadusprojekte elukestva õppe, hariduse, sotsiaalse mobiilsuse ja noorte töörutule lülitumise teemadel. Sotsioloogia võimekus kohaneda annab selleks suurepärase “kapitali”. […] Paar aastakest kirjaniku- ja kunstnikupalka on näidanud, et see töötab soovitud suunas. Laenu kontor, auto tagatisel laen. Ühest küljest on kindlasti probleeme ja ka lahendusi asja muusikalises ja ka seltskondlikus küljes. Lühidalt võib öelda, et õppetöövälise sotsiaalelu sisu ning intensiivsus on eeskätt tudengite endi kätes.  Sotsioloogiast huvitunuid üliõpilasi üle Eesti ühendab sotsioloogiaüliõpilaste liit SÜLEM, kelle eesmärgiks on innustada kursustevahelist suhtlust. Hiljem ei andnud rahu mõte, et äkki oleks Laine Randjärv täna Eesti Kontserdi direktor, kui… Ja pole kahte ilma kolmandata. Kui Euroopa kodanikualgatus tingimusteta põhisissetuleku asjus kogus toetusavaldusi, siis kestis Eesti aktiivne kampaania kaks kuud. Tegelikult on asjad tõesti sedapidi, et eksperiment kestab ikkagi määratud aja lõpuni. Ühtlasi on kulud vangile kõige mugavam viis arvestada kodanikupalga minimaalset võimalikku suurust. Petitsiooni ühe eestvedaja Jaanus Nurmoja arvates ei ole Eesti testiga mõtet pikalt viivitada, arvestades […] Majandusleht The Economist avaldas Šveitsi referendumi eel OECD liikmesriikide põhisissetuleku kalkulaatori. Sest otsustamine nii suurejoonelise reformiidee teostatavuse ja mõju üle ei tuleks teisiti kõne allagi.

Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Nii et praegu pole kõik veel kadunud ja lootust jätkub. Rahvaalgatus.ee  portaalis on allkirjastamisel petitsioon tingimusteta põhisissetuleku ehk rahvakeeli kodanikupalga küsimuses. Lisaks on ta end täiendanud Max Planck’i Instituudis Saksamaal. Aga eks see oli pigem seotud minu eelarvamustega. Avaldame dokumendi teksti siin tervikuna, et tagada sellele mugavam juurdepääs ja otsitavus veebis. Nad andsid ülevaate põhisissetuleku ehk rahvakeeli kodanikupalga idee põhiolemusest, selle otstarbest ja eeldatavast mõjust, samuti rakendamisvõimalustest ja vaieldavustest. Samuti annab sotsioloogia magistriõppe läbimine head alused jätkamaks sotsioloogia või teiste sotsiaalteaduste doktoriõppes. Näiteks Ühiskonnateaduste Instituudi korraldatavate konverentside kaudu.  Jälgi meid Facebookis, leheküljel "TLÜ ühiskonnateaduste instituut”, kus jagame kõiki olulisi sündmusi ja uudiseid, mis puudutavad TLÜ ühiskonnateaduste instituuti. See on ka õiglase palga katalüsaatoriks, kindlustades ühtlasi majanduse elavdamiseks vajaliku tarbimistaseme. Seda saanud loovisikud pole jalgu seinale visanud, vaid võtnud viimase sellest loomerahust, mida loovisiku palk pakub. Ja ka siin ei pea nad enam end sandikopikate eest mitmel rindel läbi põletama. Ning jagagem igat allkirjastamüleskutset teistele! Allkirjastamine veebis Rahvaalgatuse portaalis oleva algatuse allkirjastamiseks on vajalik ID-kaart või mobiil-ID. Seda juhul, kui kodanikupalk praegu kehtestataks. Ta kirjutas Õhtulehes muu hulgas, […] KÜSIMUS: Kujutleme hüpoteetilist olukorda, kus riik maksaks inimestele raha ning töölkäimisest võiks ka loobuda. Vaimustun kergesti igasugusest uuest uurimisteemast - mis on teadlase seisukohast vaadates inspireeriv, kuid viib jõupingutuste killustumiseni. Eriala omandamist toetav õppekeskkond Õppimist toetab ka laiem keskkond. Kui laps saab […] Majandusmõtleja Raivo Vare avaldas Raadio KUKU saates “Buum” arvamust, et Eesti peaks kodanikupalka katsetama ning avaldas tunnustust soomlastele, kes seda juba teevad. Laiemat teavet Eesti sotsioloogide tegemiste kohta saab Eesti Sotsioloogide Liidu  kodulehelt. Siin tuleb eelkõige näha vahet eurovalimiste ning talvise kodanikualgatuse kampaania vahel mitte ainult tulemuste, vaid mitme muu tunnuse järgi. Kodanikupalk – kas võimalus ka eestlastele. Lihtsalt õiglus ehk miks peab aus inimene virelema samal ajal, kui vang… Meil on alust oletada, et kuritegelik maailm ei leia siis enam inimesi, kellest pelgalt ellujäämise huvides saaksid nende liitlased.

Kodanikupalk Archives - Eestimaa Rohelised

. Isikuvabadus, see elu põhiline vedur Töö ei kao kuhugi. Õnneks, nagu teame, püüavad laulumehed, kui vähegi võimalik, selles protsessis ikkagi osaleda. Või vähemalt hakkasime õiges suunas liikuma. TEEME SAARTSIDELE TÕELISE TÜNGA sellega, et valima lähevad ka need, keda ei osata oodata. Sotsiaalse abi võimalus on tegelikult inimeste sotsiaalne õigus, üks heaoluriigi nurgakividest ning oluline alus igaühele väärika elu kindlustamiseks. Paraku on ka majandus üks paras kurja juur. Siis lubavad värsked valitsejad Itaalias ühtaegu kodanikupalga kehtestada ja tulumaksu alandada. Sotsioloogi taustaga inimesel on väga palju anda kõikvõimalikes valdkondades.   sotsioloogia lektor, teadur ja bakalaureuse õppekava kuraator. Kodanikupalk tagab selle, et ka pärast lahutust pole tarvis mingit rahakotisidet vägivaldse abikaasaga. Selline teaduse ja õppetöö sümbioos rikastab loenguid ja seminare, mille raames käsitletakse ka kõige värskemaid arenguid erinevate sotsioloogia valdkondade uurimistöö vallas. Teid, kes te seni pole soovinud valima minna, näib olevat palju. Akadeemilistel teadmistel põhinevasse õppetöösse on integreeritud ka tööandjate ootustele vastavate praktiliste oskuste kujundamist; sotsioloogilisi ühiskonna käsitlusviise täiendavad interdistsiplinaarsed kursused ja vastavate projektikogemuste omandamine. Kolmandaks aga soosib see katsetama enda võimeid ettevõtjana. Siin on mõlemad saatelõigud järjest kuulatavad. Boonus – protest politoloogide enesekindla soovmõtlemise vastu ehk TEEME NEILE TÜNGA Politoloog Tõnis Saarts analüüsis Rahvusringhäälingu portaalis äsja erakondade valimisprogramme. Riiklikud piisava miinimumsissetuleku süsteemid on praegu olemas enamikes EL-riikides peale Ungari, Itaalia ja Kreeka. Ta õpetab kvantitatiivse andmeanalüüsi meetodeid ja ainet, mis valmistab ette bakalaureusetöö kirjutamist ehk esimese uurimistöö tegemist. Vabana sundusest palgaorjuse rutiini järele on nad saanud olla rohkem nemad ise kui eales varem ning loonud rahvuskultuurile olulisi teoseid. Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd Sotsioloogia üliõpilaste huvitavatest lõputöödest leiad näiteid ETERA-s. Kodanikupalk kahaneb vastavalt […] Kanada Ontario provints plaanib juba sel kevadel hakata katsetama kodanikupalka ehk põhisissetulekut. Neist tähtsaim eestluse seisukohalt on mõistagi koorilaul. juunil Helsingi lähistel ettekande Läänemere piirkonna noorte rohelisest suvekoolist osavõtjatele. Sellega, et valituks osutub Emil Rutiku - kandidaat, kelle valimist ei oska üldse ükski hing oodata. Kampaania, mis keskendus üheleainsale ideele ning soovitas kandidaati selle idee tõttu. – Te olete innovatsiooni ja IT-tehnoloogia valdkonna spetsialist. See oli kampaania “kõrvalt”, kodanikualgatusena, mitte kandidaadi korraldatuna. Töökaotus aga ei tee vaeseks ning igaüks võib rahus jätkata oma lemmikharrastusi. Rutiku on nimelt põhisissetuleku ehk kodanikupalga häälekaim järelikult õige Eesti laulupeolise kandidaat. Tal on pikaajaline teadustöö kogemus, uurimisteemad on olnud keskkonnasotsioloogia, kasvatussotsioloogia ja rahvussuhete sotsioloogia valdkonnast. Sel nädalal alustati võimaluste uurimist toetusavalduste kogumise kampaania korraldamiseks. Tema doktoritöö käsitles noorte sotsiaalset mobiilsust ja põhines Eestis läbiviidud keskharidusega noorte pikaajalisel uuringul. Miinimumpalk võimaldab sisuliselt vaid süüa ja heal juhul piiratud valikus sideteenuseid tarvitada. Lõpp vaesuse ärakasutamisele võimusõltlaste poolt Töötaja vallandamine võib õiguslikus mõttes isegi ülilihtsaks muutuda, aga tööandja peab ikkagi seitse korda mõõtma. Loenguteväline tudengielu on üldiselt organiseeritud instituutide siseselt, kuid huvilistel on igal ajal võimalik külastada näiteks filmipaviljoni, terviserada ja muid meelepäraseid kohti kampuses. Toimuvast andis ülevaade ERR ajakirjanik Rain Kooli. Üheks õppekava tugevuseks on kõrgetasemeline erinevate analüüsimeetodite õpetamine, mille arendamisel arvestatakse ka tööandjate vajadustega. Esmapilgul tundub ehk üllatav, kuid sellist kolmanda sektori rahastamise poliitikat, mida väljendas Mart Helme neljapäevases “Esimeses stuudios”, võib kõige edukamalt toetada kodanikupalk kui vaesust välistav, tagatud sissetulek kõigile kodanikele. Sotsioloogiaõpingute ajal omandad teoreetilised teadmised ühiskonna ülesehitusest ja muutumisest ning empiirilise uurimistöö oskused. Alljärgnev nö õhinapõhine tõlge. Mitte ainult Šveitsist, vaid ka siitsamast, Eestist. Lisaks oma uurimisvaldkonna ainetele õpetab kvalitatiivseid meetodeid sotsiaalteadustes kõigis õppe astmetes.  Osakoormusega lektor. Riigi roll oleks luua tingimused, […] Kiirpilk erakondade programmidele ja manifestidele kinnitas mu oletust. Tundus, et põhierinevus erinevate sektorite vahel seisneb selles, et panganduses on kitsaste ülikondadega, ministeeriumis halvastiistuvate ülikondadega ja ülikoolis kampsunitega inimesed. Sedamoodi rõõmustas mind hiljaaegu majandusanalüütik Peeter Tammistu, kes peab ennastsalgavat võitlust kodanikupalga idee vastu. Soovitav on igaks juhuks trükkida välja ka pöördumise täielik tekst, et seda võiks anda lugeda […] Mõnigi kodanikupalga idee arvustaja, kui mitte enamus neist, tahaks rahvaalgatus.ee portaalis olevas algatuses näha ettepanekut kodanikupalga kehtestamiseks. TLÜ sotsioloogia õpe toetub pikaajalisele tugevale teadustööle erinevates Eesti ühiskonnaelu valdkondades, sellel komponendil on indeksi kujunemisel oluline kaal. Kadri Täht Eesti Teadusinfosüsteemis  Tallinna Ülikooli sotsioloogia professor ja sotsioloogia doktoriõppekava kuraator. Õpime teiste distsipliinide taustaga inimestelt vastastikku pidevalt: mina näiteks SQLi ja matemaatiliste mudelite kirjutamist, ning nemad, et on vajalik aru saada, mis on valim ja populatsioon juba enne andmete kogumist ja analüüsimist. Peavari, toit ja kommunaalteenused on tagatud ainult vangile, mitte aga ausale töötule. Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ja Eesti Sotsioloogide Liidu korraldamisel toimub Eesti sotsiaalteaduste aastakonverents ESAK. Vastaseid ja erapooletuid oli võrdselt. Miinimumsissetulek on vajalik töö leidmiseks, suuremaks sotsiaalseks osalemiseks, kaasatuseks neile, kes tööl käia ei saa

Märkused