Laen elva, laen alates 19

Avatakse loomakasvatushoonete otsinguvorm. Soovi korral sisesta lahtrisse "Määra puhver" numbriline väärtus kilomeetrites. Nüüd on otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid massiive ei otsita. Piirkond Saad määrata suvalise suurusega ristküliku otsingu ruumiliseks kriteeriumiks. Otsingu tulemused: Nupp "Otsi" otsingupaneelil käivitab otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel. Vähemalt üks otsingukriteerium peab olema täidetud. Otsida saad ehitise liigi, ehitise numbri, taotleja nime, taotleja äriregistri koodi, maakondade, valdade, ehitises peetavate loomaliikide, tootmissuundade, vesiviljelusettevõtete tootmistüüpide ja -staatuste, registreerimise aja ja ruumilise filtri järgi. Otsingu allalaadimine: Tulemuste paneeli all servas on tulemuste allalaadimiste tööriistad, kui vastav otsing seda võimaldab. Peidetud paneeli saad avada otsingupaneeli sulgemise nupukese all olevast tulemuste paneeli avamise nupukesest. Otsingu tühistamine: Link "Tühista" tühjendab lahtrid ja puhastab kaardi tulemustest. Vajutades sellele, genereeritakse kaardiakna otseviide brauseri aadressiribale. Klõps tulemuste nimekirja elemendil aktiveerib selle ja näitab vastet kaardil. Kasutamiseks kopeeri otselink." Otseviite kasutamisel uue objekti otsimiseks tuleb jälgida otsingu tüüpi võrdusmärgi järel ning lisada peale viimast kaldkriipsu otsitava objekti number. Tulemuste paneel Tulemuste paneeli avamine ja sulgemine: Tulemuste paneel avaneb ainult otsingu käivitamisel. Nüüd on otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid loomakasvatushooneid ei otsita. Alla saad laadida põllumassiivide ja loomakasvatushoonete andmeid. Tulemuste kihti saad sisse/välja lülitada tulemuste paneeli päises olevast lingist "Tulemuste kiht". Sellel lingil vajutades seatakse see objekt otsingu geomeetriaks ja otsingu piirkonna määramise alasse tekib selle kohta teave. Avatakse koordinaatide otsinguvorm. Märgitud punktile arvutatakse puhver ja tulemus kuvatakse kaardile. Otseviiteid on võimalik genereerida ka kaardiakna kohta - selleks on kaardi allservas koordinaatide kohal tekst "Link". Kasutamiseks kopeeri otselink." Samasugust nö valmis otseviidet saab kasutada kõikide otsingu tüüpide puhul. Otsingu käivitamine: Nupp "Otsi" käivitab kõikidele otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel. Samuti lülitatakse sisse massiivide kiht.

Kui tulemuste paneel on avatud, siis saad seda peita ülevalt vasakult paneeli päise kõrval olevast nupukesest. Otsingu käivitamine: Nupp "Otsi" käivitab otsinguparameetritele vastava päringu ja avatakse tulemuste paneel. Selleks vali nupp: ja vea hiirega soovitud asukohta kaardil ristkülik. Aadressiotsing Otsinguvormi avamine ja täitmine: Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Aadressiotsing". Sisesta lahtrisse "Aadressi osa" soovitud otsingusõna. Sellele klõpsates genereeritakse brauseri aadressiribale objekti otseviide. Otsingu tühistamine: Link "Tühista" tühjendab lahtrid, sulgeb tulemuste paneeli ja puhastab kaardi tulemustest. Laen elva, laen alates 19. Link "Tühista valik" eemaldab otsingu piirkonna otsingu kriteeriumite hulgast. Nupust "Lae andmed alla" avatakse allalaadimise failide valikud. Samuti lülitatakse sisse poollooduslike koosluste kiht. Loomakasvatushoonete otsing Otsinguvormi avamine ja täitmine: Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Loomakasvatushooned". Valitud geomeetriale arvutatakse puhver ja tulemus kuvatakse kaardile. Sisesta lahtrisse "X või B" põhjasuunaline koordinaat, lahtrisse "Y või L" idasuunaline koordinaat. Vastaval valikul vajutades avatakse uus aken ja päring saadetakse teele. Klõps nimekirja elemendi otseviite nupukesel genereerib selle objekti otseviite brauseri aadressiribale. Otseviited Otseviidete kuvamine: Tehes otsing, kuvatakse nimekiri otsingutulemustest. Iga leitud kirje ees on kirje peale liikudes märgend "Genereeri otseviide". Esimene tulemus aktiveeritakse ja kuvatakse kaardile. Sisesta lahtrisse "Katastriüksuse nimi" nimetuse osa ja/või lahtrisse "Katastriüksuse tunnus" katastritunnuse osa. Laen elva, laen alates 19. Otsida saad põllumassiivi numbri, taotleja nime, taotleja äriregistri koodi, maakasutuste, kultuuride, maakondade, valdade, viimase muudatuse aja ja ruumilise filtri järgi. Selleks sisesta lahtrisse "Määra puhver" numbriline väärtus kilomeetrites. Punkt märgitakse kaardile. Leitud objektid kuvatakse ka kaardile eraldi kihina.

Soodsad laenud; laen alates 19 -

. Samuti lülitatakse sisse loomakasvatushoonete kiht. Otsingu piirkonna määramine: Ava otsingu piirkonna määramise tööriistad lingiga "Määra otsingu piirkond". Poollooduslike koosluste otsing Otsinguvormi avamine ja täitmine: Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Poollooduslikud kooslused". Päringu lõppedes kuvatakse tulemuste paneelile leitud tulemuste arv ja kõik leitud objektid nimekirjana. Avatakse katastriüksuste otsinguvorm. Avatakse poolloodusliku koosluse otsinguvorm. Avatakse põllumassiivide otsinguvorm. Ekraanile kuvatakse teade: "Objekti otseviide genereeriti brauseri aadressilahtrisse. Selleks vali nupp: ja tee soovitud asukohta kaardil klõps. Punkt Saad märkida suvalise punkti kaardile ja leida sellele punktile etteantud raadiusega ruumilise puhvri. Vähemalt üks väli peab olema täidetud.

Kiirlaen | Vaata millised on 2019 parimad kiirlaenud.

. Nüüd on põllumassiivide otsing piiratud ainult selle geomeetriaga ja väljaspool seda asuvaid massiive ei otsita. Ekraanile kuvatakse teade: "Kaardivaate otseviide genereeriti brauseri aadressilahtrisse. Mõlemad väljad peavad olema täidetud. Katastriüksuste otsing Otsinguvormi avamine ja täitmine: Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Katastriüksused". Kui päring on lõpetatud ja fail genereeritud, siis kuvatakse aknasse link, millel vajutades saab faili alla laadida. Sisesta lahtrisse "Poolloodusliku koosluse number" poolloodusliku koosluse number või osa sellest. Põllumassiivide otsing Otsinguvormi avamine ja täitmine: Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Põllumassiivid". Objekt Otsingu geomeetriaks saad määrata iga objekti kaardil, mille infoakna all servas on valik "Määra otsingu geomeetriaks". Avatakse aadressi otsinguvorm. Samuti lülitatakse sisse katastrite kiht. Laen kinnisvara tagatisel – mõeldud ainult rikastele?. Koordinaadid Otsinguvormi avamine ja täitmine: Otsingu menüüs vali otsingu tüübiks "Koordinaadid". Antud geomeetriale on võimalik rakendada ka ruumilist puhvrit

Märkused