Laenude konsolideerimine refinantseerimine, SMS laen ilma isikut tuvastamata

Majandusaasta aruanded varasemate aruandeperioodide kohta koostatakse, lähtudes raamatupidamise seadusest, mis kehtis enne käesoleva seaduse jõustumist. Kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes võrreldavaid arvnäitajaid ei esitata.

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

.

Laenud ilma konto väljavõtteta ja ilma palgatõendita.

. Laenude konsolideerimine refinantseerimine, SMS laen ilma isikut tuvastamata. Laenud mõistlikele inimestele, raha.ee. Oluline on selline aruandeinformatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid.

BigBank laenude refinantseerimine; laen ärikluiendile.

. Võrreldavate arvnäitajate ümberarvutamise põhjused ja korrigeerimiste summad, võrreldes eelmise majandusaasta raamatupidamise aastaaruande arvnäitajatega, esitatakse aastaaruande lisas. Säilitatavate dokumentide ja andmete taasesitatavus kirjalikus vormis, lihttekstis loetavus ja tõendusväärtus peavad olema tagatud kogu säilitustähtaja jooksul. Pikaajaline kiirlaen, millisel kiirlaenul ei ole vaja pangaväljavõtet. Majandusaasta aruandega koos esitab ettevõtja valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud aruande riigi või kohaliku omavalitsuse poolt ettevõtjale eraldatud vahendite ja nende kasutamise ning raamatupidamise läbipaistvuse kohta tegevusalade kaupa.

Märkused