Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet, mees kes annab laenu

See voiks olla tema auto, maatukk , eluase, vaartpaberid jne see tahendab, et koik, mida laenuvotja ei suuda oma volakohustusi taita, voib pank hiljem kajastada tekkinud kahjude katmiseks. Kaebaja ei ole rahul, et pangale piisavas mahus sõna ei antud ning et artiklis on avalikustatud pangatöötaja nimi. Kaebaja leiab, et info tõesust ei ole kontrollitud ning uudised ei ole arvamustest eristatavad. Kaebaja leiab, et blogis kirjutatu tekitab Rein Veidemannile põhjendamata kannatusi, Rein Veidemanni ei ole ära kuulatud ning lisaks on segamini uudised, arvamused ja oletused. Pressinõukogu hinnangul on artikli viimane lause oletus. Samuti ei ole rahul, et saates avaldati tema nimi.

Eesti Ajalehtede Liit - Pressinőukogu

. Samuti on saates segamini uudised, arvamused ja oletused. Kaebaja leiab, et antud juhtkirjaga luuakse tahtlikult halvustav ja alavääristav suhtumine kodanikeühendustees, eriti aga ühiskondlikule leppele allakirjutanute suhtes. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artikli avaldama ilma arstide ja õdede nimedeta. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikli seisukohast vajalik avaldada infot kaebaja tervise kohta. Pressinõukogu lähtub oma töös ajakirjanduseetika koodeksist. Kaebaja ei ole seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. Leht tugines oma artiklis uurimisorganite materjalidele ja kohtu otsusele hoida kaebajat vahi all. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on segamini faktid ja hinnangud. Artiklis „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ajakirjanduseetika rikkumist ei ole. Eri osapooled on saanud oma seisukoha artiklis välja öelda. Pressinõukogu hinnangul kommenteeris juhtunut Morobelli esindaja, mis näitab, et kalalaev on sisuliselt Morobelli kontrolli all. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht ühenduse vastulause avaldama, sest tegemist on artikliga, mis sisaldab tõsiseid süüdistusi ja hulga faktiväiteid. Pressinõukogu leiab, et MTÜ Eesti Demokraadid juhatuse liikmete nimedega eksimine ei ole kogu artikli seisukohalt selline oluline eksimus, et nimetada see hea tava rikkumiseks. Pressinõukogu hinnangul on tegemist eksitava infoga, sest kaebaja lükkas ajakirjanikuga vesteldes Delfi kahtlused tagasi.

Arutec - Autodesk AutoCAD

. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kirjast loeti ette olulisemad faktid, ülejäänud tekst oli samal ajal ekraanil näha. Palju võib ühe kuu jooksul avanssi võtta, viking laen. Juhul, kui moni laen lahebki hapuks ning sa ei saa oodatud laenumakseid katte, tegeleb portaal taielikult vola sissenoudmisega. Pressinõukogu hinnangul oli juhtkirjas „Kuhu raha maetakse…“ kasutatud uudisloost pärit ekslikku informatsiooni. Koik kuus autot olid vanad ning roostes. Samuti ei ole kaebaja rahul Delfis vastluase avaldamise viisiga ja sellega, et Päevaleht paberlehes koheselt vastulauset ei avaldanud. Lisaks on tegu kahe võrdse nädalalehe vahelise kaebusega. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, et Yana Toom võib võtta Vene telesaadetes osalemise eest raha. Juulist laenusummat suurendatud, laenu tagastamise tahtaega pikendatud voi muid olulisi tingimusi muudetud. Artiklist tuleb välja kohtusse mineku põhjus. Pressinõukogu hinnangul põhineb refereeritud artikkel kriminaaluurimisel ja artikliga ei ole kaebaja eraellu tungitud. Pressinõukogu hinnangul ei oma eksimus ühe lisaloo intervjueeritava nimes kogu artiklite mahtu arvestades määravat tähtsust ja lisaks parandas leht selle vea kohe, kui oli sellest teada saanud. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Vjatšeslav Leedo sõnadega, mis ei kujutanud endast sellist süüdistust, mis oleks nõudnud OÜ Saaremaa Raadio kommentaari või vastulauset. Pressinõukogu hinnangul on küll algset vallavalitsuse infolehe teksti refereeritud, kuid artiklis olevale kriitikale ei antud vallavalitsusele võimalust vastata. Lisaks on foto juures märge, et tegemist on arhiivist võetud pildiga. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, mis eeldanuks tema kommentaari. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Pressinõukogu hinnangul oli Veronika üks konflikti osapooltest ja talle oleks pidanud sõna andma. Pressinõukogu hinnangul ei ole „Õhtuses retseptisoovituses“ põhjendatud ühe kaubamärgi eelistamine. Selle kommenteerimine toimetuse poolt on taunitav. Antud juhul on leht visanud õhku lihtsalt süüdistuse, mille seos artikliga on segane. Eelkoige seisneb asi soovis peita midagi oma pangakontol. Kaebajad ei ole rahul, et neile teises artiklis sõna ei antud. Pressinõukogu hinnangul on leht kasutanud fotot lohakalt. Ta on aidanud ka teisi mu kolleege. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Oja info oma isa kohta usaldusväärsem kui minia Marta Oja info oma endise äia kohta. Pressinõukogu hinnangul oleks aidanud Heidi Viluga rääkimine välistada toimetuse vea, millega nimetati kaebaja võhikust modelliks. Pressinõukogu hinnangul on Vardo Rumesseni arvamusartikli näol tegemist emotsionaalsete hinnangutega, mida ei saa käsitleda otseste faktivigadena. Samuti polnud kaebaja rahul, et vastutavad linnajuhid sõna ei saanud. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma samas artiklis sõna ka CV Keskuse esindajale. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebaõigeid väiteid ja tekitab talle põhjendamata kannatusi. Millised kiirlaenu firmad ei küsi kontoväljavõtet, mees kes annab laenu. Facebooki lugu on seotud samateemaliste lugudega ja annab edasi vaid uut infot. Pressinõukogu hinnangul ei ole arvamusartiklis silmas peetud seda, kes juriidiliselt on PBK omanik ja kus firma on registreeritud, vaid PBK sisu. Pressinõukogu ei leia foto kasutamisel pahatahtlikkust ega lugeja eksitamist. Kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud eksitavat infot. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab nende mainet. Kaebaja leiab, et saates on avaldatud eksitavat ja ebatäpset infot. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis Aleks Lepajõe kohta esitatud eksitavat infot. Pressinõukogu leiab, et Postimees oleks pidanud „Stolitsa“ esindajale andma omapoolseks selgituseks sõna ja siis oleks tulnud ka välja, et „Stolitsas“ ilmus uudis Arvo Sarapuu kohta. Samuti kinnitab ka kaebaja arvete tasumisega hilinemist. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelasena piisavalt kogenud, et isiklikele küsimustele soovi korral vastamata jätta. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud võimalust vastulauseks ja paranduseks. Samuti sisaldab artikkel kaebaja hinnangul eksitavat infot ning artiklis kasutatud allika motiive pole kontrollitud. : ERR on pakkunud kaebajale välja lahenduse. Pressinõukogu hinnangul ei vasta tsitaadid Oleg Samorodni raamatust originaalile. Paraku voib olla ka refinantseerimislaenu saamine keeruline, kui oled juba sattunud maksehairetesse. Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse ja kaebaja jäi sellega rahule. Korteri- ja elamuuhistu voib ise otsustada, kas ta soovib kasutada kredexi kaendust laenu votmisel, et kindlustada end makseprobleemide vastu voi ei. Kaebaja ei ole rahul, et tema andmed on avaldatud ja talle sõna ei antud. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nime avaldamine põhjendatud, sest tema karistus oli karistusregistris veel näha, kuigi see oli juba kantud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema arvamust arvesse ei võetud ja tema kommentaare ei avaldatud. Pressinõukogu hinnangul on nii saatelõigust aru saada kui ka kaebaja esitatud lisadest ja kirjavahetusest näha, et Pealtnägija soovis Ülli Adamsoniga intervjuud saada. Artikli pealkiri ja esimene lõik viitavad sellele, et invaliidi parkimiskaarte on jagatud mitmele ametnikule, kuid artiklis on nimetatud vaid Priit Kutserit, kellel oli kaardi saamiseks õigus. Pressinõukogu hinnangul ei tule uudisest välja pealkirjas ja juhtlõigus väideti, et Eesti Energia sai õiguse saastamiseks. Na¤iteks kui sul on juba vahel Laenuleping eraisikute kehtivad laenud, liisingud vaµi maµned muud kohustused. vastu, mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Lisaks on teda uudislõigus küll süüdistatud, kuid sõna enda kaitseks antud ei ole.. Samuti ei leia Pressinõukogu artiklist valefakte, millele oma kaebuses juhib tähelepanu Heili Talts. Samuti ei ole kaebaja rahul, et järgmise päeva saates ei avaldatud parandust. Pressinõukogu hinnangul räägivad mõlemad artiklid Märt Bormeistrist, kuid artiklites ei ole Märt Bormeistri kommentaare ning lugejaid ei ole ka teavitatud sellest, kas ja mil viisil püüdis ajakirjanik Märt Bormeistrilt kommentaari saada. Pressinõukogu hinnangul MK-Estonia teiste ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu ei eksinud. Pressinõukogu hinnangul artiklis kaebajat ei süüdistatud ja artikli pealkiri kaebajat kui kohtuasjas tunnistajat ei puuduta. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapoolte tegevust kajastatud ja mõlemad pooled on saanud sõna. Peale avalduse laekumist edastab Laenuleping eraisikute vahel laenufirma sulle summa, mis sinu poolt soovitud kuupa¤eval tasumisele kuulub. Panganduskriisi saksamaal ja inimestel oli laenu joukohane saada samuti jagamatult tasuta tagatiseta laen eraisikult. Pressinõukogu leiab, et ka osapooled on saanud sõna. See faktiviga on Pressinõukogu hinnangul artikli seisukohast olulise tähtsusega. Pressinõukogu ei saa hinnata artiklis esitatud väidetavaid valefakte, sest kaebaja ei nimeta neid konkreetselt. Ka ei ole kaebaja väitnud, et artikli fookus oleks vale või mingil muul moel ekslik. KAssapuudujaak – summa, mille vorra kassas on raha vahem kui kassaraamatu jargi peaks olema. Kaebaja hinnangul solvab saatelõigus öeldu Keskerakonna liikmeid. Pressinõukogu hinnangul ei olnud avalikkuse seisukohast antud juhul oluline teada saada koolipsühholoogi nime.

Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud portaal avaldama refereeringu koos Varro Vooglaiu kommentaariga, sest kaebaja kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on ebaõigeid faktiväiteid ning faktid ja hinnangud ei ole selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul teenib uudis avalikkuse huvi, kuna tegemist on varem kinnisvarapettuste eest karistatud isikuga, kes nüüd esines vale nime all. Pressinõukogu taunib kaebaja välimust puudutava tsitaadi avaldamist ning leiab, et see oli põhjendamatult halvustav. Kaebaja leiab, et uudis on ehitatud üles spekulatiivselt ja kõiki fakte kontrollimata. Pressinõukogule esitatud materjalidest ilmneb, et ajakirjanik ja allikas olid kokku leppinud, et allikat ei pildistata. Kuigi saates näidatakse kooseluseaduse vastu korraldatud meeleavaldusi, ei viita ükski saates esinenud ekspertidest SAPTK-ile. Pressinõukogu hinnangul on tegemist kolme inimese eraeluga, mida avalikkusel ei ole avaja teada. Pressinõukogu hinnangul puudus antud saatelõigu kontekstis avalik huvi rääkida alaealistest lastest ja näidata videolõiku laste ära viimisest. Kuigi artikkel keskendub peamiselt vaid üksikjuhtumile, on teema vastu avalik huvi olemas. Samuti sisladab artikkel eksitavat väidet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust kommentaariks ja vastulauseks. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamusartikliga, mis eksitab lugejaid seetõttu, et on avaldatud uudiste sektsioonis, nagu kinnitab ka Delfi ise. Uks voimalus selleks on laenude refinantseerimine – see tahendab olemasolevate laenude kiirkorras tagasimaksmiseks uue ja paremate tingimustega laenu votmist. Pressinõukogu hinnangul oli foto artikli kontekstist erinev. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on kirjeldatud väga täpselt ühe lapse tervislikku seisundit luba küsimata. Samas leiab Pressinõukogu, et ajakirjanik peaks hoiduma uudisartiklis hinnangutest neid samas artiklis põhjendamata. Pressinõukogu hinnangul avaldasid mõlemad väljaanded BLRT kohta valeinfot. Lugejakirja avaldamine lehes oli Pressinõukogu arvates põhjendatud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud sõna kommentaariks. Pressinõukogu leiab, et Delfi eksimus seisnes selles, et Tallinna TV-lt logo muutmise kohta selgitust ei küsitud. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist välja, et hoone üheks müümise põhjuseks on kehv praamiliiklus ja seega ei ole artikli pealkiri eksitav.

Märkused