Noore pere laenu tingimused, avaldus avansi saamiseks

Esiteks annab kliendile kogemuse, mida teine inimene tema suhtes tunda võib ja teiseks võimaldab end kõrvalt vaadata ja emotsioonivabalt hinnata. Olin nõus Indrekuga kohtuma ja seisukoha kujundama. Lisaks on suureks abiks sügavamad teadmised psühholoogias ja coachingumetoodikate valdamine. Ta vastas, et oli lootus küll saada teda kaasa mõtlema, kuid teda oma mõttestampidest ikkagi välja ei saanud. Peagi aga mõistsin, et paarisuhete ja pereprobleemidega tegelemisel jääb midagi olulist minu jaoks puudu. Soovin, et inimesed ise otsustaks, seaks eesmärke” vastas Margus. Tegelikult mulle ju meeldib inimestega kontaktis olla ja midagi reaalset ära teha. Järgmise nädala kolmapäeva pärastlõunal astus minu kabineti uksest sisse energiline mees.

Ivar Lukk - coach

. Üks võimalus on siis kasutada coachi abi. esitab talle väljakutseid, suunab teda asjadele teise nurga alt vaatama ning aitab selgust luua. Kuidas saada kuumaksuta laenu.ee, SMS laen kus ei pea tuvastama. Samas, et olla heaks teejuhiks tuleb uskuda oma kliendi tahtesse, võimetesse ja järjekindlusse oma otsuseid ellu viia. Palu valitud coachidel läbi viia proovicoachingu seanss Eduka coachingu eelduseks on usaldus coachi ja coachitava vahel. Küsisin, kas ta pole mõelnud mõne uue põneva tegevuste peale. Mul aitab Margust mõista oma varasem kogemus analoogse etteõtte juhtimisest. Edu kolmandaks eelduseks on coachi kogemused ja oskused. Meie järgnenud coachinguseeria oli huvitav teekond. Coachingu olemus Minu viimased kolm aastat juhtide on viinud äratundmiseni, et olemuse saab kokku võtta kahe sõnaga – SELGUSE LOOMINE. Huvitav oli meest jälgida! Alles see oli, kui ta rääkis, et tema aeg on ümber saanud ja et ta midagi erilist ei oska teha. Isikuomadustelt on väga olulised soov aidata, võime jääda tahaplaanile ja oskus mitte nõu anda. Tõsi, mul tekkis mõtteid, võiks ta võiks oma tegemisi paremini korraldada, aga olen õppinud end vaos hoidma ja oma mõtteid läbi küsimuste testima. Viisin jutu ettevõtte tulemustele ja avaldasin Margusele nende eest tunnustust.  Ütlesin: “ Margus, Sa ütled, et teie juhtkonnas puudub ühtsustunne ja motivatsioon ei ole see, mis võiks. Analüüsisime ettevõtte tugevusi ja nõrkusi, arutasime strateegilisi suundi, suutsime tuvastada ettevõtte tuumkompetentsid ja sündis kolmest punktist tegevuskava nende edasiarendamiseks. Ja siis avastasin enda jaoks juhtide coaching’u, mis võimaldab tegeleda nii inimeste juhtimise kui ka juhi isiksuse arengu ning tööväliste teemadega. Site:.eu filetype:xml, lõunakeskuse laenu nõustajad. Margus tõi enese tugevustena välja pika perspektiivi nägemise, probleemidesse süvenemise, hea kuulamisoskuse, töötajate toetamise ja initsiatiivi ergutamise. Selline küsitlus kestis mõnda aega ja siis jätsin selle teema laagerdama, sest tihti on hea käivitada inimesel mõtteprotsess ja jätta sees siis alateadvuse tasandil edasi kerima, ilma koheste järelduste väljapressimiseta. Kuna olen üle kolme aasta tegelenud juhtimiskoolitustega ja mõttetalgute modereerimisega, siis leppisime Margusega kokku, et viin juhtkonnaga läbi eesmärkide seadmise töötoa. Margusel on tunda tugevat sisemist jõudu. Peatselt andis see ka tulemusi ja rendile antud töötajate arv hakkas kasvama. Süvenesime Indreku töö sisusse, uurisime, millised ajaröövlid tema tööpäevad pikaks teevad. Tema mõtted olid hoopis oma uue töö juures. Seejärel hakkasin Rauli rollis olevat meest küsitlema, mida ta Indreku kohta öelda võib ja kuidas tema tegemisi hindab. Kohtu vähemalt kolme kandidaadiga Personaalsel kohtumisel on intuitsioon tihti hea abimees täienduseks faktiinfole.. “Ma annan inimesele tegematajätmise korral uue võimaluse ja siis veel ühe ja veel ühe” ütles ta. Meie järgmisel kohtumisel selgus, et vahepeal oli minu pakutud mõte saanud teise suuna. koolitustel avastavad osalejad tihti, et nad on inimesi küsimustega juhtinud ise seda teadvustamata. Tunnen, et töö teiste inimeste probleemide ja soovidega loob järjest rohkem selgust ka minu seikluslikku ja muutusterohkesse ellu. Ratas näitas ootuspäraselt madalat rahulolu oma tööga ja ülejäänud osas oli päris hästi tasakaalus. Seepärast ei aita muu, kui uurida tausta, seniste klientide tagasisidet ja kujundada seisukoht isiklikul kohtumisel. Olin just hiljuti Californias läbi teinud coaching’u koolituse ja saanud NLP-coach’i kvalifikatsiooni. Ta silmad säravad, kui ta räägib visioonist saada tööstusharu arengut kujundavaks  ettevõtteks. Seepärast on coachi roll aidata tal leida uusi vaatenurki ja otsida teid probleemi tuumani. Coachingu teeb põnevaks see, et kunagi ei tea ette, milline sündmus või tegu on suure eesmärgi saavutamise murdepunktiks. Noore pere laenu tingimused, avaldus avansi saamiseks. Klienti aitab paremini mõista isiklik kogemus temaga sarnastes olukordades. On selge silmavaatega, ei rahmelda ega virise; tundub, et teab, mida teeb. Kogemus ütleb, et sellise laenguga on tulemused ainult aja küsimus. Nõrkustena märkis ta liigset leebust ja järeleandlikkust, konfliktide vältimist ja täpselt määratlemata vastutusi meeskonnas. Proovicoaching annab coachitavale võimaluse valida talle sobivaima variandi. Näiteks resoluutset reageerimist töödistsiplini rikkumistele või korralagedusele tootmistsehhides. Kohtumine tekitas Reinus lootust, et ta leiab oma madalseisust väljapääsu. Joonistasin selle põhjal graafiku. Hinda, milline peaks olema eduka coachingu mõju ettevõttele Professionaalne coaching on kallis teenus. Aga sellest juba mõnes järgmises numbris. Hea coach aitab küsimuste, spetsiaalsete võtete ja harjutustega inimesel oma soovides selgust saada, leida keerulistes olukordades lahendusi, aidata tal mõista enda ja teiste inimeste käitumist, seada endale eesmärke ning neid saavutada. Et aidata Margusel leida teed oma eesmärkide saavutamisele, palusin tal kõigepealt analüüsida iseennast. Töötuppa kogunenud inimesed osutusid asjatundlikeks ja oli tunda soovi pingutada oma ettevõtte heaks käekäiguks. “Projektijuht Indreku üleandeks on renditööjõudu vajavate ettevõtete leidmine, nende vajaduste väljaselgitamine, tingimuste kokkuleppimine, sobivate töötajate valik, objektile toimetamine, olme korraldamine ja instrueerimine” rääkis Raul. Tema hääletoon ja kehakeel väljendasid autoriteeti ja veendumust oma seisukohtade ainuõigsuses. Keskne figuur oli Valentina, parimates aastates ja kogenud tootmisjuht. Sellega kujundab ta ettevõtte kultuuri. Inbank väikelaen, parim koht laenu jaoks. Sellisel juhul on coachi ülesanne testida, kas on tegemist hetke emotsiooniga, või on see tõsi. Samas, tema jutust kostis läbi ka pettumusenoot. Selline lähenemine ei tekita inimeses vastuseisu ja võimaldab tal iseenda seest selgust otsida. Tundub, et ta ajab töö ajal oma asju. Reinu elumuutus tekitas minus väga mõnusa enesetunde. Juba homme on ees kohtumine ühe rendifirma keskastme juhiga, kes ei ole rahul oma ettevõtte töökorraldusega ja kellega omakorda pole rahul ettevõtte tegevjuht. Seda ei saa ta aga endale lubada, sest töö juures on probleemid ja ta tahab olla oma töötajatele kogu aeg kättesaadav. Töötoas osalejad ponnistasid tublisti, et leida neile esitatud küsimustele vastuseid. Viimastel aastatel on ta muutumas järjest populaarsemaks ka Eestis, kus teadlikkus on siiski veel tagasihoidlik. Pakkusin, et aja ja energia säästmiseks on kaks võimalust. Igale kohtumisele järgnes “kodutöö”, milleks oli Indreku poolt välja pakutud ideede kohene äraproovimine oma töös. Lühilaenu keskmine intress, käendlus krediit. Toon talle aeg-ajalt Peetrit eeskujuks, aga sellest pole abi. Hakkasin samm-sammult ennast ja teisi inimesi paremini mõistma, nägema käitumismustrite taha ning avastama alateadvuse väge ja veidrusi.

Kuna me oleme ehitatud selliselt, et teiste nõuandeid omaks ei taha võtta, siis peab veenva tulemuse saavutamiseks juhtima oma vestluskaaslase mõttetegevust läbi küsimuste, metafooride ja elust toodud näidete. Mu intuitsioon ütles, et siin võib olla tegelik teema peidus. Oli tunda, et teised meeskonnaliikmed püüdsid vältida eriarvamuste tekkimist. Teadvustasin endale, et mul tuleb lihtsalt kannatlik olla ja otsida õiget juhtlõnga. Tegime ajurünnakut, kust ja kuidas uusi kliente leida. Tema roll on küsida, ja enne kui sa arugi saad, on sul vastused käes.   Ülemus kahtlustab Küsitlesin teda veidi tema töö ja tegemiste kohta ja siis küsisin otse: “Kuulsin, et ülemus pole Sinuga eriti rahul. Usun, et ettevõtte edukus sõltub suurel määral ettevõtte juhist, kelle järgi alluvad oma tegemisi seavad.

EKI keelenõuanne

. Siis küsisin, kas sellisest visualiseerimisest võiks olla abi, et fookust paremini sättida. Kuna tegelen juhtide coachinguga, siis on mul võimalus õppida oma kliente sügavamalt tundma. Süvacoaching on pikaajaline ja personaalne programm, mis kestab tavapäraselt pool aastat kuni aasta. “Ei saa aru, millega ta tegeleb. Küsisin Marguselt, mis aitaks tal motiveerida oma meeskonda selgeid eesmärke seadma ja sain vastuseks: “Ma ei tea”. Ja seda hoolimata Marguse pehmest juhtimisstiilist. Proovisin uurida rattal esitatud hinnangute tagamaid, aga oli tunda, et Reinul oli raske keskenduda. Minu kriis ja võimalus Seitse aastat tagasi olin ise oma eluga täiesti puntras. Pigem töötab segu coachingust ja mentorlusest. Noore pere laenu tingimused, avaldus avansi saamiseks. Tahaks, et tal oleks rohkem töötajaid välja renditud, aga see pole õnnestunud. võib jagada kaheks: igapäevacoaching ja süvacoaching. Paberimäärimisele teeb see iga kell üks-null ära” Üllatav mõte, et on ka teisi võimalusi, loob sageli selgust. Küsimusele millised on nende eesmärkide saavutamisel suurimad takistused vastas Margus: juhtkonna liikmed ei käitu nii, nagu ma neilt ootan ja meil puudub ühtne meeskonnavaim. Indrek vaatas ja kuulas seda skeptilisel ilmel. “Ülemus saatis mu loengule,” vastas mees. Lugesin läbi mõned raamatud ja otsustasin kätt proovida. Väga lihtne on oma mõtetega ummikusse sattuda. Olen leidnud, et vahetu kontakt klienti ümbritsevate inimestega annab rikkalikult informatsiooni, mida klient ise ei teadvusta ja võimaldab suunata klienti oma  probleemile teisiti lähenema. edu sõltub sellest, kui suur on coachitava soov ja kui palju ta pühendub protsessile. “Aga tulbad ulatuvad juba peaaegu tabeli ülemise servani. Iga selline juhtum tekitab pika diskussiooni ja ajaraiskamise. Edusammud olid aga visad tulema. Kogenud juht ja praegune coach räägib Directori suvenumbrites, milliste juttudega tema juurde tullakse.* Sellest on möödas pea kaks aastat, kui kohtusin Telliskivi loomelinnaku F-hoone kohvikus korrektses ülikonnas härrasmehe Reinuga. Pole sugugi harvad juhud, kui demotiveeritud juht avastab, et tema töös on tegelikult päris palju talle rahuldust pakkuvat. Ja tulemused ei jää kolleegide omadele sugugi alla” kostis Raul. Peagi aga tundsin, et minu teadmised on liiga pinnapealsed ning mõni kuu hiljem olin juba Californias coaching’u intensiivkursusel. Analüüsisime tema tugevusi ja nõrkusi. See on inimene, kes tunneb oma isikupära ja kes teadlikult toetub oma tugevustele ning leiab teid, kuidas oma nõrkusi kompenseerida. Ta rääkis, et töötoa tulemusena tegeleb juhtkond aktiivselt ettevõtte pähiväärtuste arutamisega, kuid samal ajal ei saa lihtsaid asju paika. Palusin tal oma tulevikku visualiseerida, kuid ka sealt ei tulnud midagi väga veenvat välja. Nüüd oli ta aga õhinas, nagu äsja kooli lõpetanud noormees

Märkused