Olen võlgnik kust saab laenu, kust tasub võtta laenu

Suurendamiseks tuleb pöörudda uuesti kohtusse. Kui aga kohus on elatise välja mõistnud kindlas summas, siis selle suurendamiseks tuleb uuesti kohtusse pöörduda. Pole sellises olukorras olnud. Elatise eesmärk Lapsega koos elav vanem peab elatist kasutama lapse huvides. Olen võlgnik kust saab laenu, kust tasub võtta laenu. Oluline on ju ka see, kuidas on organiseeritud emal ja isal omavahel lapsele riiete ostmine, trennirahade maksmine, lasteaiamaksu tasumine jne jne. Elatise minimaalseks määraks on pool miinimumpalgast. Õnneks on neid piisavalt ja Riigikohus on selles osas väga konkreetse seisukoha kujundanud. Võid vabalt ise kokku kirjutada. ei puutu kuidagi raamatupidamisse. SMS laen ID kaardiga, mees kes annab laenu. Kui isa teenib korralikult ja lapsel on mingid kulukad erivajadused, siis võib küll alust olla. Polegi nagu lapse kulude põhine. Kui sa praegu maksta ei saa, hakkab kogunema võlg ja maksad siis kui rohkem teenima hakkad. Kohus võib väga vabalt mõista isalt välja tunduvalt suurema osa lapse kuludest, kui isa sissetulekud on oluliselt suuremad. Niisama lihtsalt jutu peale kohus miinimumist suuremaid summasid välja ei nõua. Kui nõuad miinimumelatist, siis ei ole midagi tõestada vaja. Tsekid peaks olema pikema perioodi peale ja siis jagatakse need kuude peale, sest igakuiselt kulud ilmselt erinevad. Kohtu otsuse ajal olid lapsed alles sõime ealised nüüd teismelised. Ja lapsele võib täiesti vabalt rohkem kuluda. Meie riik ega ametkonnad seda teha ei suuda ilmselgelt ei viitsigi selle probleemiga tegeleda. Kui soovid üle miinmumi, siis pead jah tsekkidega tõestama, et lapse vajadused on suuremad. Eriti kui tegemist on näiteks puudega lapsega, kellel on palju erivajadusi. Siis ei ole vaja edaspidi igakord uuesti kohtusse pöörduda. Elatise nõudmisel ei olegi kunagi soovitav nõuda mingit kindlat summat, kui tegemist on nagunii miinimumiga. Ja see, kas lapse emaga oldi abielus, elati lihtsalt koos või eostati laps üheöösuhte tagajärjel, ei oma elatise määramisel mitte mingit tähtsust. Ja elatise võla puhul võib ära võtta kõik kuni poole miinimumpalgani. Sest seal oli kirjas kindel summa mis ei muutu aga lapsed kasvanud ja ajad muutunud. Kui ema nõuab rohkem kui miinimum, siis peab nõue olema dokumentidega tõestatud. Lapsed peavad ka millestki söönud ja kaetud saama, ei pea ema üksi nende ülalpidamisse panustama. Aga kui otsuses on kirjas miinimumelatis, siis tõuseb automaatselt. Seaduse tõlgendamisel ja seisukohtade kujundamisel tuleks lähtuda ennekõike Riigikohtu vastavatest lahenditest. Elatise suurus ja selle jagamine, määramine, kättesaamine jne. Ise olen üliõpilane, tööl ei käi ja saan õppetoetust. panustab last kasvatav ema nagunii oluliselt rohkem. Põhjendus on, et laps käib emaga reisil ja peab kandma a`la cucci-muccit. Võlg on võlg ja elatise ainus erinevus on see, et seda nõuet täidab kohtutäitur esimeses järjekorras. Elatis on justnimelt lapse kulude põhine ja kui nõutakse miinimumist suuremat elatist, siis tuleb need kulud ka dokumentidega tõestada. Kui ta tilgutab eelneva kuu lõpuks summa täis siis kes seda keelata saab. Väga tõenäoliselt ütleb kohtunik sellise jutu peale, et palk väike jne., et üksikul meesterahval on palju lihtsam omale tasuvamat tööd otsida, kui kahe lapsega naisel. Aga siis soovitaks lasta otsusesse kirja panna, et elatis on seadusega ettenähtud miinimum. Soovitav on siis hagiavalduses ka märkida, et soovite elatist vähemalt miinimumi ulatuses, et see tõuseks edaspidi automaatselt.

Alimentide suurus -

. Selle üle otsustab ikka kohus esitatud tõendite põhjal. Olen võlgnik kust saab laenu, kust tasub võtta laenu. Raamatupidamise foorum ei ole küll see koht, mis selles küsimuses mingeid otsuseid vastu võtaks ja kinnitaks, mis on mõjuvad põhjused ja mis mitte. Väga armas muidugi, et raamatupidajaid kõiketeadjateks peetakse, aga ilmselt oleks palju mõistlikum selliste küsimustega juristide poole pöörduda. Kui isa teenib oluliselt rohkem, siis võib kohus vabalt mõista isalt palju suurema elatise välja. Aga nagu eelpool kirjutasin, mitte keegi võõras ei oska öelda, kas üle miinimumi elatise nõue on põhjendatud või mitte. Lootsin et äkki saan mingit infot siin, vabandan kui küsimus lollina kõlas. Kuna vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused, on elatis mõeldud katma pooled lapsele tehtud kulutustest. Küll siis kohus vaatab, mis on mõjuvad põhjused ja mis mitte. Eks siis kohus vaatab, mida ta arvestab ja mida mitte. See on mingi laialt levitatud loll müüt.

Ei tee siin ei kohus ega kohtutäitur mitte midagi, kui ametlikku vara ega sissetulekut pole. Kohus on sellest võrdsusest päris tihti kõrvale kaldunud, kui isa on oluliselt paremini materiaalselt kindlustatud, kui ema. Aga kas emal on alust suuremat elatist nõuda, seda ei oska küll keegi võõras öelda. Talveriideid näiteks igakuiselt ei osta

Märkused