Positiivne Register – uus põnev krediidiregister

– kustutab varem lisatud pildi. raportite kujunduse kohta, on vaja valida etteantud nimekirjast väärtus. Määrata saab üleval linnukestega. – saab sisestada selle kliendi parooli, kui püsikliendil on võimaldatud broneeringute tegemine veebikeskkonnas. kus kuvatakse kogu rea informatsioon kompaktsemalt. auto varuosa kauplustes kus kaup tellitakse kliendile eraldi. lahtrisse saab sisestada väikseima kasutuses oleva rahaühiku, samas müügiarvestuses võetakse ümardus hinnaklassi kohaselt - vt järgmist peatükki. on vôimalik avada rühma kuuluvate toodete abitabel, kus kuvatakse märgistatud rühma sees olevad tooted. – saab linnukesega määrata, millistel nädalapäevadel antud kaart kehtib. kui jätta tühjad koguse lahtrid loetud kogustega täitmata, siis neid tooteid ei inventeerita ja kogus jääb laos samaks, mis see oli enne inventuuri. saldoga seotud kaartide kasutamise aruannete jälgimiseks. Tekstid trükitakse saatelehe jalusesse. Tellimus saadetakse, kui teenindaja vajutab kassas või info kööki klahvile, avab uue arve või logib ennast kassast välja. Maha saateleht saab olla samas ka mahakandmise alusdokumendiks. Kui selles osas on eelnev kogemus, siis on lihtsam ka Tellimuste osa kasutusele võtta ja juurutada. õigus võtta vastu arveid, mida teised kasutajad on jaganud üleandmiseks. Näiteks juhul, kui kuuvahetusel teostati inventuuri, kuid alles peale seda inventuuri n-ö ujusid välja mõned saatelehed, mis kuulusid eelmise kuu perioodi ja need sisestati tagantjärele, siis mõjutab see ka inventuuri andmete õigsust. Lisaks saab kasutajatele märkida millises laos ja millises müügipunktis tohib ta tööd teha. Võimalik on ka määrata ’Periood päevas’ st mis kellast kellani kliendikaarti kehtib. Positiivne Register – uus põnev krediidiregister. Kui internetiühendus puudub, siis antakse mõne aja pärast teade, et uuenduste serveriga ei saadud ühendust. määrata, kui suur kogus seda toodet antud koodiga lattu tuleb. Nende positsioonide osas mingeid muutusi ei toimu. Lisaks on iga valuuta kasutatav ka kviitungil, nt määrates Majahaldur->Konfiguratsioon->Üldine ja seal blokkmenüü „Üldine“ all „Sekundaarne valuuta“, trükitakse lisaks põhivaluutale summa ka sekundaarses valuutas. – saab kliendikaardile pildi laadida või olemasolevat kustutada. Kui sisestame netokoguse, arvutab programm automaatselt brutokoguse e. siis saab igat maksevahendit eraldi põhjalikumalt analüüsida, igal makseviisil tekivad lisafiltrid ja kriteeriumid, mida saab soovidele vastavalt täita. Alati loetakse ka tänane päev sisse kui Parim enne/Kõlblik kuni kuupäeva arvutatakse dokumentidel. saab valida vajaliku soodustuse. nooltega ridu vahetada ja liigutada üles-alla. See on vajalik raamatupidamislikult ja arvestuslikult müügikulude juurde või mahaarvestamiseks.

Positiivne Register - uus krediidiregister

. Üleviimise saatelehe koostamisel on vaja tarnija asemel valida ladu, kuhu kaup soovitakse viia. Juhul, kui saateleht on sisestatud ilma hindadeta, kuid on sisestatud kaal, siis saab sisestada üldise kaubasumma, mis jagatakse toodete omahindadeks vastavalt kaalule ja vastavalt arverea kogusele ja kaalule proportisonaalselt. Ladu lahter jäetakse tühjaks, kantakse kaubad dokumendi päises näidatud lattu. Soovi korral on võimalik ajavahemikku muuta Kreedit – kreeditarvet saab teha aktsepteeritud sissetuleku saatelehele. Tootekaardi kohta, kus on kirjendatud täpsemalt blokkmenüüd LaduToode. Ühel kliendil võib olla ka mitu kaarti, krediidipiire ja raha laadimisi saab teha igale kaardile eraldi, kus arvestatakse nii kliendi üldlimiiti kui ka ja konkreetse kaardi limiiti. Vastav töötasu arvestus tundide ja läbimüügi alusel võimadatakse menüüst Müügijuht->Tööaruanded->Vahetuste aruanded. määrata ajavahemikku, millal konkreetne hinnaklassa kehtib ja mis päevadel on võimalik hinnaklassi kasutada. Läbimüük” siis aruande viimases tulbas kuvatakse miinusmüügiga tekkinud ja hiljem sissetulekuga kaetud hinnavahed. Vastates ’,’ pakub programm järgmisel sisselogimisel uuesti koopia tegemise võimalust. kas tegu on retseptiga, st kas sisaldab alamtooteid. Kuna paljud kaubanduseripärad paljuski kattuvad, on eri spetsiifikate osas märgitud lisakommentaarid. Sealt omakorda avaneb aken, kust saab valida tooteread, mille puhul kaupa lattu ei tagastata. Näiteks kui on kogemata vales hinnaklassis hindu muudetud. , kus kuvatakse kogu rea informatsioon kompaktsemalt. Reaalaja inventuuri saab teha keset müügiprotsessi. Uue inventuuri sisu tuleb valida sellel hetkel, mil soovitakse laoseisu inventuuri sisuks jäädvustada. Tellimuste printerit saab kasutada mingi tooteinfo saatmiseks tellimusena kuskil võrgus asuvasse printerisse. -võimalik näha toote omahinda ja selle alusel määrata müügihinnad. Hinnainventuur“, vaikimisi on „Koguseline“. – saad valida, mil viisil klient soovib koondarvet kaardikasutuste kohta saada. Kasutajal peavad olema kassas vastavad võigused, sh eraldi õigusega defineeritakse, kas tohib näha inventuuri vahesid või need kuvatakse ainult kontoris inventuuri sisus. Nupule vajutades avaneb aken, kust saab valida rühma, mille alla soovitakse märgitud rühma nihutada. alt avaneb võimalus sisestada kassas looduvatele uuetele kliendikaartidele vaikeväärtused, uus kaart või kiip aktiveeritakse, kuid kliendiandmed palutakse täita ankeedivormis ja kinnitada oma allkirjaga, ankeedil märgitakse kaardi/kiibi tunnus. Valitava suurusega soodustuse lahtrisse saab määrata üldise soodustuse, mis on juba varem loodud ja maksimaalse soodustuse % kasti määrata suurim soodustuse protsent, mis valitud soodustusega on võimalik teha. Inkassokeskus refinantseerimine, laen ühe käendajaga. ’- rakendub juhul kui arvel on selle soodustusega seotud konkreetset toodet ette määratud arv. Kui uuendamisega kaasneb ka uus kassaversioon, siis peale uuendamist on soovitatav kassad kontrollida - taaskäivitada veendumaks, et kassa uue versiooniga korralikult kävitub. Toode Müügipunkt või pole vaja MP-s kuvada, on mõistlik valitud tooted nendest MP-dest maha võtta. NB – juba mingis koondarves eksisteerivat arvet ei saa topelt teise koondarvesse lisaks võtta. on sisestatud ja tulbas kehtiv soodustus valitud, siis kaardi läbistamisel, juhul kui konkreetset kaarti ei leita, otsitakse kaarditüüpidest vastavust. – võimalik valida, kas kaart on sooduskaart, soodus-maksekaart, boonuskaart või krediitkaart. Aruandlusest kajastuvad mõlemad soodustused, kus kumbki andis vastavalt tingimustele näidatud soodustust. Kui tehakse uus toode, pannakse kohe kõik eksisteerivad müügipunktid talle automaatselt külge. on täitmiseks kohustuslikud väljad.ja ei ole täitmiseks kohustuslikud väljad.– saab lisada kliendile ettedefineeritud väärtusi. automomaatselt, et meelest ei läheks. Näiteks juhul, kui tegemist on konkreetsetele isikutele antud soodustusega, siis ei pea müüja soodustust valima, vaid tõmmates kliendikaardi läbi lugeja, tunneb süsteem ise ära, millist soodustust rakendada. õigus tühistada sooritatud pangakaardmakseid. Sellele vajutadaes saab CompuCashi importida kõik veebikeskkonnas ootel olevad dokumendid. Kui lipuke pannakse püsti, siis müüja seda soodustust ei näe. Kuid selline See moodul võimaldab nö koguda templeid teatud toodete ostmisel ja hiljem kasutada nendega seotud soodutusi. Ava inventuuri sisu või topeltklõpsuga antud real. ‘’ - soodustus rakendub määratud ajavahemikul automaatselt nendele toodetele arvel, mis selle soodustusega seotud on. sisestatakse kassast ja laoseisusid arvestatakse online-s jooksvalt. – saab märkida, millised valuutad on kassas lubatud, juhul kui kassa kasutatakse mitut erinevat valuutat. Laenupakkumine soodsalt ja kiiresti, laen ilma töökohata. otsinguteks erinevaid filtreid: – kustutab valitud tootel valitud soodustuse kõikides müügipunktides. Samuti pole mõtet kuvada summalist, koguselist või ajalist soodustust, kuna need rakenduvad automaatselt tulenevalt määratud tingimustest. Paljud süsteemi omadused sõltuvad kasutamistingimustest ning spetsiifilistest vajadustest. Nende kehtimiseks on vaja märkida müügipunkt, kus nad toimida tohivad - alumises osas on näha aken, kuhu saab valida müügipunkte kus valitud soodustust kasutada saab. käibearuannet, kuid kuna sageli lubatakse ühte arvet tasuda mitme eri makseviisiga, siis selguse huvides liigitatakse need nn. Kui on vaja arvekohaselt eriarvestust, n-ö arve märkimist mingisse liigitusse, saab selleks kasutada tunnust. poolest on Tellimused sarnased Hulgiarvetega. millega avatakse tootekaart, kus saab luua uue vajaliku toote. Avaneb nimekiri kuupäevadest koos kasutajatega, milla on hindu muudetud. kuvab nii palju hinna lahtreid, kui palju on menüüs defineeritud. menüü printimiseelistuste valikute tegemiseks. võimaldab hulgiarvete elektoonilist saatmist kliendile failina, vajab hooldusega kooskõlastust ja erihäälestust. kontrollimisvõimalusi ja ülevaateid. ja neid tellimusi koostatakse läbi selle mooduli. kus soodustuse protsendi suurus sisestatakse müüja enda poolt. Et kassa tööd mitte väga aeglustada, saab sisestada kuni kaks kriteeriumi, mida kassast valida saab. need saatelehed, mis jäävad kuvatud ajavahemikku. Neid ridu, kus omahind on varem märgitud, omahinda kaalu järgi ei arvutata. Eelnevalt peab ametil olema määratud õiguste nimekiri ja alles seejärel ühendatakse konkreetsele kasutajale konkreetne amet. Juhul, kui toode müüakse miinusesse seetõttu, et saateleht pole veel sisestatud, siis arvestab programm müügikulu omahinnaks selle hinna, mis miinusesse mineku momendil eksisteerib. menüüs loodud soodustuste hulgast. – saab soodus-maksekaardile määrata limiidi, mida kaardiga maksmiseks kasutada saab. Kassas saab luua reaalaja inventuuri, kus sisestatav kogus võrreldakse reaalajas laoseisuga ja arvutatakse vastav vahe või tavalist inventuuri, mis kopeerib inventuuri loomisel lao hetkeseisu mällu ja sisestatava koguse võrdlus toimub vastava hetkeseisuga. Ehk siis ühest laost teise kanded, kus laoseisude üldsumma ei muutu. Osalise kreediti jaoks saab selle sisus kustutada või korrigeerida vastavad read.

- rakendub juhul kui arvel on erinevaid sama soodustusega seotud tooteid ette määratud arv. Selle lõikes saab hiljem aruandlust ja nii tabeli kui graafikuna statistikat. Hilisemalt inventuuri sisu väljaprindil kuvatakse ainult neid ridu, mida muudeti inventuuri käigus. Lisaks saab aktiveerida kassa lõikes seadistuse, kus iga arve sulgemisel avaneb Tunnuste valikautomomaatselt, et meelest ei läheks. Nt venekeelsed nimed ’Kalender’ “Tava” asemel valimise eel tuleks see kooskõlastada hoolduspersonaliga. Võib määrata pikema perioodi, nt aprillikuu ja/või teatud ajavahemiku päevas. on võimalik viia kõik ühe rühma tooted teise rühma alla. – kui panna linnuke, avaneb lisaaknake, kus saab valida kuupäevad, millises ajavahemikus konkreetne kaart kehtib. Automaatselt tekib sissetulekule negatiivsete kogustega kinnitamata kreedit-saateleht. Imporditakse ainult need kogused, mille müük toimus enne inventuuri aluseks võetud aega. kuvab, millistel nädalapäevadel antud soodustus kehtib. Tuleb arvestada, et soodustust saab rakendada ainult kaardiga maksmisel, st et kaart ei kehti ainult sooduskaardina. Selleks sisestakse pangakaardi mask, lisatakse varem valmis loodud soodustus ja märgitakse linnuke lahtrisse kaarti saaks maksevahendina kasutada. Seega uuendamist tuleks teha väljaspool kõige kiiremat tööaega. Kui müügihinna tegemise võimalust pole lubatud, siis alumist müügihinnaga seotud plokki ei kuvata.

Uudised -

. kombineeritud makseviisi alla ja omakorda täpsemalt lahti ei jagata vastavalt kogustele ja tehtud makseviisidele. on nähtav kui on aktiveeritud elektrooniliste dokumentide importimise võimalus. – soovi korral saab andmebaasi lisada kliendikaardi kasutaja pildi. saab määrata õiguseid läbi talle antud ameti e grupi kuhu ta kuulub. koguse, mis laost maha arvutatakse võimaldab aruannete jaoks sisestada alternatiivseid nimetusi toodetele, võimalik kuvada raportites. Samas kassas jaemüügi juures on kellaaja arvestusväga oluline. ’- standartne soodustus mis ei vaja erihäälestust. Kui saatelehe tegemine on jäänud pooleli ja soovitakse sisestamist jätkata või midagi korrigeerida, saab valitud saatelehe reale minna ja ’Ava sisu’ nupuga või real topelt hiireklõpsugaavada uuesti pooleliolev saateleht. dokumendi kuupäeva järgi või dokumendi aktsepteerimise kuupäeva järgi. Kaoprotsent – toote vaikimisi kao%, mida saab kasutada retseptide koostamisel.

Positiivne Register – uus põnev krediidiregister -

. Toote nimi, aga kui soovitakse ainult tooterühmade lõikes aruandlust, siis tuleks tooted märgistus maha võtta ja hoopis märgistada. Juhul, kui perioodi hinnaerinevus on pluss märgiga, siis on see summa müügikulude vähendamise aluseks, kui aga miinusmärgiga, siis müügikulude suurendamiseks. saab ar.rühmas valida näiteks “naiste jakid” ja lisaks metarühmast suuruste järgi M – kuvatakse vastava suurusega naiste jakkide läbimüük soovitud perioodis. Hulgiarvetel kellaaja täpsusega tasumiste ja arvete arvestus puudub. Samuti on sageli vaja kuuvahetuse laosaldosid kontrollida ja võrrelda raamatupidamises arvestatava laokonto summaga. Kiirsisestus’ nuppu, millega avaneb lisaaken, mille kaudu on lihtne ja kiire tooteid saatelehele kanda. Lao poolel on oluline kauba saatelehtede õigeaegne sisestamine, õige laoseisu nägemiseks ja kontrollimiseks peavad olema vastavad saatelehed sisestatud. Arvekohased soodustused, mida ei pea toodetega siduma, toimivad automaatselt. Vastava funktsiooni rakendamisel saab sisestada nii % väärtuse kui ka kokkuleppe hinna, mille järgi allahindluse % automaatselt välja arvutatakse. – võimalik taastada olukord pärast hindade muutmist. Nt iga kuues pizza tasuta. Hinnakirja saab müügi tegemisel vahetada või vajadusel määrata ise müügihinda, sh mügikatte % alusel. Toodetega mitteseotud soodustusi ei tule toodetega siduda. - võimaldab muuta olemasolevat klienti/kaardi kasutajat saab oma soovi kohaselt valida kuvatavad hinnaklassid. “Uus inventuur”, saab tekitada uue inventuuri. – sellesse lahtrisse võib salvestada mingi teate, mis avaneb kassas, kui antud kaarti kasutatakse. hulgiarvete baasil, kus saab kas valikuliselt noppida või valida mingi kriteeriumi/ühise tunnuse ning selle lõikes kanda arved ühe klõpsuga koondarvesse. Hiljem saab aruandeid Müügijuht -> Müügistatistika. – saab linnukesega määrata.

register - Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt

. koostamist kasutatakse siseliikumise registreerimiseks. – koguselise soodustuse puhul kogus, mille puhul soodustus rakendub. – võimalik klientide kohta kirjutada erinevaid märkusi. Krediitkaardile võib määrata ka soodustuse, mis registreeritakse enne kaardilt raha maha arvestamist. Lisaks on nupud, millega saab kiirelt lisada või kustutada. – saab lisada olemasolevale kaardiomanikule uusi kaarte

Märkused