Rahateemaline sõnastik

Krediidiskoor võidakse koostada avalike registrite alusel ning laenutaotluses esitatud informatsiooni põhjal.Krediitkaart – krediiditoode, mille puhul väljastatakse teatud limiidis krediiti, mida saab kasutada erilise pangakaardiga st krediitkaardiga. Rahateemaline sõnastik. Ärilaenu tingimused võivad olla väga erinevad ning ärilaenul on ka mitmeid alamliike nagu näiteks kapitalilaen, stardilaen jms. – kalendripäev, mis ei ole nädalavahetus ega riigipüha, st tavaline argipäev.Pensionifond – fond, kuhu kogutakse raha pensioni tasumiseks. Ühisrahastus on tuntud ka inimeselt-inimesele laenu ja kogukondliku laenu nime all.Ühistupank – krediidiasutus, mis tegutseb ühistulisel põhimõttel, st koosneb erinevatest liikmetest ning krediiditeenuste väljastamine toimub liikmete vahel. – osanikutasu ehk summa, mis makstakse aktsionärile. Laenu tasumise alguses on suurem osa intressidel ning mida kauem maksad, seda väiksemaks intressi osakaal jääb.Arvelduskrediit – krediiditeenus, mille puhul saad sa oma kontoga minna miinusesse ja tasuda deebetkaardiga endale määratud limiidi summas. – elektrooniline arve, mis asendab paberarvet.

Rahateemaline test : Koolielu

. Brutosumma märgitakse väga tihti palganumbriks töölepingus. Avanssi küsitakse tööandjalt eelkõige olukorras, kus on vaja lisaraha ning seega küsitakse osa oma töötasust enne tegelikku palgapäeva. – kohtu poolt määratud igakuine elatis, mis on mõeldud lapse ülalpidamiseks.

Rahateemaline sõnastik - rahateemalised mõisted ja selgitused

. SMS laenu refinantseerimine, Eestis votta SMS laenu. SMS laen договор через электронную подпись, laenud alates 18 eluaastast. – abiraha/toetus, mida tasutakse õppetööde, teadustöö vms jaoks. – töötasu ettemakse, mis tasutakse enne tööülesannete täitmist. – töötasu, mille maksab tööandja töövõtjale töölepingu alusel.Pandimaja – asutus, mis annab laenu tarbeesemete või väärisesemete pantimisel ehk tagatiseks andmisel.

Finantsnõuanded - kõik, mida pead teadma rahast ja majandusest

. – raamatupidamisaruanne, kus on teatud kuupäeva seisuga kirjas vara, kohustused, kapital, tulud-kulud ja muu selline.Brutopalk – palgasumma, millelt arvestatakse veel maksud maha.

Laenud Tartus sularahas; vaikelaenud -

. – palgasumma, mille saab kätte pärast maksude maha arvestamist, st summa, mille saab puhtalt kätte.Omafinantseering – osa laenusummast, mille sa pead ise katma soovitud ostu tegemiseks. Sisuliselt on arvelduskrediit sarnane krediitkaardile. Hoiused on tihti kindla tähtajaga ning leidub mitmeid erinevaid hoiuseliike, sh tähtajaline hoius, investeerimishoius jms, mis kõik erinevad hoiustamise tähtaja ja muude tingimuste poolest.Hüpoteek – kinnisvara pant, mis seatakse laenu tagatiseks. Rahateemaline sõnastik. Rahaasjad on meiega lihtsad!Kui sa ei ole just majandusteadlane, võivad rahateemalised mõisted olla üsna segased ja võivad ajavad pea valutama. – rahasumma, mida nõutakse rahalise kohustuse tasumisega viivitamisel.

Maksepuhkuse jooksul ei pea kas üldse laenumakseid tegema või peab maksma üksnes intressisumma. Olemas on nii kohustuslik pensionifond kui ka vabatahtlik fond.. Soodsaima intressiga laen, laenuleping eraisikult eraisikule. Kuidas saame sind täna aidata su rahaasjades?. – piirsuurus, teatud määrade vahe

Märkused