Tallinna Hoiu-laenuühistu

Kodumaa HLÜ juhatuse esimees Rait Kondor räägib Ühistupanganduse teemadel Tallinn TV-s

. aastast rahanduse teadur Andro Roos. Väljavalitul oli õigus revideerida ühisuse asjaajamist ja arvepidamist. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja osaleb enda võimaluste piires seadusandluse kujundamises. Tallinna Hoiu-laenuühistu. aastal liitus ühistu Eesti Hoiu-laenuühistute Liiduga. Anti välja laene isikliku usalduse, käendajate vastutuse või väärtpaberite, kinnis- ja vallasvara pandi alusel. Ühisuses töö korraldajateks olid peakoosolek, nõukogu ja juhatus. Nõukogu liikmed on Elle Roos ja Harry Raudvere. Hiljem laenude tagasimaksetähtaegu pikendati. Ühisusse võisid kuuluda nii naised kui mehed kes olid Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi liikmed ning ühisused ja artellid. Samuti peakoosoleku poolt valiti kolmeks aastaks kuueliikmeline nõukogu. Tartu Hoiu-laenuühistu Tartu kontorit juhib Liina Nulk, Tallinna kontorit Jane Hämarik ja Narva kontorit Julia Borissenko. aastast annab Tartu Hoiu-laenuühistu välja kord kuus ilmuvat ajalehte Ühistuleht ning toimetab Nõmme Raadios "Ühistusaadet". Liidu ülesannete hulka kuulub vajamineva oskusteabe ja vahendite hankimine ning koolituste korraldamine oma liikmetele. detsembrist alates annab Tartu Hoiu-laenuühistu ringlusse ühistusisest maksevahendit Eesti veksel. aastal toimetas Tartu Hoiu-laenuühistu Hillar Palametsa juhtimisel saatesarja "Ex unitate vires". aastal ellukutsutud Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisuse ajalooline järglane. Liit kannab hoolt, et liikmesühistud järgiksid hoiu-laenuühistute toimimise head tava ning ei eksiks seadusega kehtestatud usaldusnormatiivide vastu. Samuti võivad liikmeks astuda kõik juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, v.a riik ja kohaliku omavalitsuse üksused.

:: Tallinna Transpordikool

. Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu esimees on endine Tartu ülikooli prorektor Valter Haamer. aastal astus Tartu Hoiu-laenuühistu Eesti Ühistegelise Liidu liikmeks. Ühistu hinnangul võib logo meenutada ka Eesti rahvussümbolit rukkilille. Enda seast valis juhatus esimehe ja selle asemiku. Tartu Hoiu-laenuühistu on Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu ja Eesti Ühistegelise Liidu liige. Kredit 24, sms laenud sularahas. Saatesari tutvustas ühistegevuse, panganduse, rahanduse ja hoiu-laenuühistu põhimõtteid võrdlevalt nii ajaloolises kui kaasaegses plaanis. Tallinna Hoiu-laenuühistu. Välja antud laenud jagunesid lühiajalisteks, mille tagasimakse aeg ei ületanud ühte aastat, ning pikaajalisteks - kuni viieaastase tagasimaksetähtajaga. Laenud 0 intressiga, быстрый кредит в Таллинне. Tartu Hoiu-laenuühistu logo kujutab inimest, kelle kohal olevad ümmargused elemendid tähistavad häid mõtteid ja nende teostumist. Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega. Hiljem on teenuste valik laienenud. See suunab liikmed tarbima üksteise kaupu ning teenuseid. aastal avas Tartu Hoiu-laenuühistu esinduse Tallinnas. Juhatuse liikmed on Liina Nulk ja matemaatik Märt Riiner. aastal alustas Tartu Hoiu-laenuühistu kahe teenusega: tähtajaline hoius ja laen. Juhatusse kuulusid peakoosoleku poolt kolmeks aastaks valitud kolm liiget ja kaks asemikku..

Tartu Hoiu-laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis alaliselt elavad või kinnisasja omavad inimesed. Ühisuse hoolekandja valiti Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi poolt üheks aastaks

Märkused