Tartu Hoiu-laenuühistu

Tartu Hoiu-laenuühistu.

Ühistu tegutseb tulundusühistuna Eesti Vabariigi õigusaktide ning ühistu põhikirja alusel. Liit kannab hoolt, et liikmesühistud järgiksid hoiu-laenuühistute toimimise head tava ning ei eksiks seadusega kehtestatud usaldusnormatiivide vastu.

Harry Raudvere saates "Mõtleme taas"

. Ühistu kõrgem organ on ühistu liikmete üldkoosolek. Ühistu liikmed on ühtlasi ka selle omanikud ja kliendid.

Tartu Hoiu-laenuühistu | Hoiused | Laenud | Liisingud.

.

Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi VII Ühistukonverents - kõneleb Andres Saukas

. :: Õppematerjalid õpilastele, õpetajatele Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas Õppematerjalid õpilastele. Liit hoiab liikmeid kursis hoiu-laenuühistuid puudutavate seadusandlike muudatustega ja osaleb enda võimaluste piires seadusandluse kujundamises. Otsuste vastuvõtmisel on igal liikmel üks hääl. Kuigi liit on ennekõike loodud abistava institutsioonina toimivatele ja alustavatele hoiu-laenuühistutele, aitab liit ka praeguseid ja tulevasi hoiu-laenuühistu teenuste kasutajaid, hoiatades neid liitumast kahtlase taustaga hoiu-laenuühistutega. Sisenemine ebaõnnestus. Some text in the modal. Eesti Hoiu-laenuühistute Liidu eesmärgiks on tutvustada inimestele ühistulise panganduse eeliseid ning aidata erinevate finantsvaldkonna küsimustega. Tule küsi informatsiooni hoiustamisest ning laenamisest juba täna. Ühistu tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariigi territoorium. Olete finantsteenuseid pakkuvate äriühingute Tartu Hoiu-laenuühistu ja Eesti Ühistuliising OÜ kodulehel. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda hoolikalt teenuse tingimustega ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga. . Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas. Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmed osalevad ühistu juhtimisel ja ühistu tegevuse üle järelevalve teostamisel. Tartu Hoiu-laenuühistu. Astu liikmeks või Tutvu põhikirjaga.

Mõtleme taas (intervjuu Andro Roosiga)

. :: Erivajadustega laste koolid. Sanatoorsed koolid. Erikoolid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas laste koolid. SMS laen ID kaardiga, kust sab laenu. Tallinna HLÜ finantsteenused liikmetele Tallinna Hoiu-laenuühistu on füüsiliste ja juriidiliste isikute hoiundus- ja laenundusalaseks teenindamiseks loodud finantseerimisasutus, mille eesmärgiks on ühistegevuse kaudu liikmetele teenuste osutamine

Märkused