Too laen üle, laen maksehäiretega

Lisaks leiab kaebaja, et antud saatelõiguga rikuti tema eraelu privaatsust. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik kuritarvitas meediaga suhtlemisel kogenematut laenuhaldurit. Kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida. Samuti ei ole valeväide see, et kaebaja läks kohtusse vallavalitsuse vastu. mail, siis oli ajakirjanikul aega VTA käest kommentaari küsimiseks. Kaebaja hinnangul on artikkel ülikooli suhtes eksitav. Kaebajalt pole kommentaare võetud ning sellega selgitusteks võimalust antud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kommentaari on kajastatud poolikult ja süüdistaja kommentaare pole kontrollitud. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab nende mainet. Pressinõukogu leiab, et Stolitsas ilmunud arvamuses märgib kaebaja ära, et ajakirjandus kritiseerib valitsust või ignoreerib valitsuse otsuseid.

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

. Too laen üle, laen maksehäiretega. Kuidas keegi sattus olema. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri kaebaja suhtes eksitav ega solvav, sest on kooskõlas toimunuga ja artikli sisuga. Kaebaja peab artiklit oma mainet kahjustavaks. Auto ostmiseks laen, kiirlaenude refinantseerimine. Pressinõukogu hinnangul on notarite sõlmitavate lepingute kohta avaldatud eksitavat infot ja seega on tegemist valedel faktidel rajaneva arvamuslooga. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavaid ja halvustavaid väiteid. Euroopa Finantsjärelevalve apellatsiooninõukogu otsusest, millele artikkel tugineb, ilmneb, et Ekspressis avaldatud artikkel sisaldab Vahur Krafti kohta infot, mida eelnimetatud otsuses tegelikkuses esitatud ei ole. Kaebaja ei ole rahul, et Rootsiküla mänguplatsi omanikud ei saanud artiklis sõna, mistõttu seab ühepoolne materjal Rootsiküla elanikud halba valgusesse.

Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest Kristi Nilov tasus koristusteenuse eest „Kodutunde“ rahaga, mida ta ise ka ei eita. Samuti on artiklis faktiviga. Artiklis on pandud vanglajuhile sõnad suhu ning omistatud talle kinnipeetavate kõnepruuk. Pressinõukogu hinnangul on toimetuse otsustada, millisel kujul ja kui suures mahus vastulause avaldada. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Pressinõukogu hinnangul pidanuks konkreetse juhtumi kirjeldus sisaldama ka justiitsministeeriumi või Priit Kama kommentaari. Pressinõukogu hinnangul jätavad pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri mulje, et lahkumishüvitisega käis kaasas ka aastavanune auto, kuigi artiklis on öeldud, et kaebaja pidi selle eest maksma. Nüüd on lihtsalt kummaline ja teinekord ka põnev. Pressinõukogu leiab, et kooli külastamine ei olnud artikli seisukohast vajalik, sest kool ei pakkunud osapooltega kohtumist. Ma aitan inimestel läbi lõõgastuse jõuda oma sisemusse ning vabastada sealt piiranguid ning näha oma tulevikuteid ja suhelda ka lahkunutega. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud info kontrollitud ning sõna on saanud nii õpilased kui ka direktor. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot. Samuti oli eksitav artikli juures esitatud tabeli pealkiri „Tallinna vähemenukad koolid“, kuna samas tabelis olid kirjas ka suure sisseastumiskonkursiga koolid. Pressinõukogu hinnangul on Äripäev kui päevaleht vastulause avaldamisega põhjendamatult kaua venitanud. Pilt oli täiesti udune ja hall ja pisike. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ega alapealkiri eksitavad, sest need on kooskõlas artikli sisuga ja kaebaja poolt ajakirjanikule öelduga. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Mikk Targo kohta süüdistust Eesti Autorite Ühingu raha kasutamises oma projektides ja seepärast oleks see pidanud sisaldama ka Mikk Targo kommentaari. Pressinõukogu hinnangul on lehe juhtkirjas loodud meelevaldne seos Sten Pentuse toetamise ja jäätmelubade saamise vahel.

Eesti Ajalehtede Liit - Pressinőukogu

. Pressinõukogu leiab, et leht oleks võinud ema poolt öeldud kuupäevad siiski üle kontrollida. Pressinõukogu hinnangul põhineb refereeritud artikkel kriminaaluurimise materjalidel ja artikliga ei ole kaebaja eraellu tungitud. Kaebaja väitel avaldati saates tema kohta valeinfot. Pressinõukogu hinnangul halvustati esialgest lugu parandavas saatelõigus Retrobest korraldajat, kuid talle sõna ei antud. Lahendita: Väljaanne ei ole ühinenud Pressinõukoguga ning keeldus selgituste andmisest. Ajakirjaniku ja kaebaja majanduslikku tehingut ei eita ka Meie Maa. Samuti on artiklis segamini faktid ja oletused. Kaebaja ei ole seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. Juho Karule pakuti mitmel korral võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Eerik-Niiles Krossi arvamuslooga, milles autor avaldas oma seisukohad. Samuti peavad lugejakirjad olema selged ja arusaadavad ja mitte anonüümsed. Samuti on tegu ebatäpse ja eksitava infoga, sest inimene ei saa olla ei tegu ega ka sigadus. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kui tunnistaja nime avalikustamisega leht ajakirjanduseetika koodeksi vastu ei eksinud, sest kohtuistung oli avalik. Artikli eesmärk polnud Mait Metsamaa ülistamine ning kirjutise headust või sobimatust ei saa hinnata ilmumispäeva järgi. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja vastamiseks liiga lühikese aja. Pressinõukogu hinnangul oli artikkel konfliktist lasteaias ja linna haridusnõuniku võimalikust võimu kuritarvitamisest, mitte niivõrd konkreetsest lapsest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema käest ei võetud kommentaari. vastu, mis näeb ette, et uudised ja arvamused peavad olema selgelt eristatavad. Artiklis ei esita linnaarhitekt kaebaja kohta süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei jäetud piisavalt aega põhjaliku vastuse esitamiseks. Lisaks õhutab kirjutis kaebaja meelest vaenu jahimeeste ja maaomanike vahel. Lisaks on talle artiklis külge keleebitud valetaja silt, mis ei ole tõsi. Pressinõukogu leiab, et artikli põhjal ei ole võimalik last laiemas ringis tuvastada. Kaebaja ei ole rahul artiklis avaldatud fotoga ja leiab, et lugu sisaldab valet. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikkel eksitav ega jäta muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Vastavate uudiste loetelu on leht ka esitanud. Artiklis on nii Ly Humala arvamus kui ka Valdeko Humala esindaja Roman Humala kommentaar. Pressinõukogu hinnangul on artiklis tehtud üldistus, tegemist on autori arvamusega ning lisaks avaldas leht ka täpsustuse. alusel oleks leht pidanud Lääne-Tallinna Keskhaigla saadetud vastulause avaldama, seda vajadusel lühemaks toimetades. Kaebaja hinnangul kahjustab artikkel IRLi mainet ja levitas tegelikkusele mittevastavat infot. Kaebaja leiab, et teises videoklipis laimatakse teda taas avalikult ja osa tema antud seisukohti on välja jäetud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis loodud eksitav seos Marko Kaljuveeri ja Neinar Seli vahel. Ühtlasi juhib Pressinõukogu tähelepanu, et ka avaliku elu tegelastel on õigus pereelu puutumatusele ning seda käsitledes peab jääma hea maitse piiridesse. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta. Kaebaja peab karikatuuri solvavaks, eriti naiste suhtes. Pressinõukogu hinnangul on Tallinna TV kohta avaldatud ebatäpset infot, sest juhtkirjas viidatud loengut ei kajastatud. vastu, mis ütleb, et ei sobi rõhutada rahvust, kui sellel pole uudisväärtust. Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad eksitavat infot. Raha24, kust võtta laenu. . Artiklist tuleb välja kohtusse mineku põhjus. Pilgutasin silmi ja ta tuli tagasi. Pressinõukogu hinnangul ei pruukinud kaebaja lõpuni aru saada, et artikkel tuleb ennekõike tema räägitud loost. Pressinõukogu hinnangul saab ohvrit tema eesnime ja mõne eluloolise fakti järgi tuvastada vaid väike ring inimesi ja seda ei pea lugema tema identifitseerimiseks avalikkuse jaoks. Pressinõukogu hinnangul on antud sõna erinevatele osapooltele ning Postimehe ajakirjanikud püüdsid saada ka vallavanema sisulist kommentaari. Lisaks on antud kommentaari puhul tegu autori hinnanguga mitme erineva inimese, teiste seas Kivisildniku, meedias avaldatud arvamusele. Kaebaja ei ole rahul, et tema keeldumine intervjuust oli saates monteeritud ning avalikkus sai vahetusüliõpilaste elust moonutatud pildi. Pressinõukogu hinnangul olid artiklid keskendunud Arvo Sarapuu ja Tallinna prügiäris eduka firma seostele ja antud teemat sai kaebaja ka kommenteerida. Leht aga soovis kaebajale sõna anda ja võttis temaga ühendust nii telefoni kui e-kirja teel, kuid kaebaja ei vastanud. Pressinõukogu hinnangul on artikkel olulisel määral keskendunud Karin Tammemägi persoonile ja esitab personaalseid süüdistusi tema käitumise kohta konkreetses koondamisjuhtumis, samas ei saanud ta neile isiklikult vastata. Kokkulepe: Pooled leppisid omavahel kokku. Pressinõukogu ei tauni foto avaldamist kaebaja teadmata, sest pilt on tehtud avalikult territooriumilt. Artikli avaldamisega ei olnud nii kiire, et see oleks õigustanud kritiseeritava osapoole kommentaariõiguseta jätmist. Pressinõukogu hinnangul eksis leht antud punkti vastu juhtlõigus, kus on kirjas: „Lastekaitseseltside võrgustiku ajas lõhki MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus juhi Marika Ratniku soolo napi lastetoetuse tõstmise vastu.“. Konflikti ei eita oma kaebuses ka Jüri Gümnaasiumi direktor. Pressinõukogu hinnangul on arupärimine üle interpreteeritud ja pealkirja teine lause jätab mulje, et tegemist on poliitilise avaldusega, mis on aga lugejaid eksitav. Samas leiab Pressinõukogu, et laps on tänu nime avalikustamisele identifitseeritav vaid lähedastele ning mitte laiema avalikkuse jaoks. Võtsin järgemööda kõikide probleemid ette. Ma ei võta neid küll endasse, kuid lasen endast läbi ja see nõuab siiski süvenemist. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja kohta tehtud tõsiseid etteheiteid ja kuigi tegemist on arvamuslooga, oleks selle juures pidanud olema ka Sergei Teplovi kommentaar, kus ta saanuks toimetuse süüdistustele vastata. Pressinõukogu hinnangul sisaldasid nii artikkel kui ka juhtkiri eksitavat infot segaolmejäätmete vedamise kohta.

Kristi investeerib Eraisikuna investeerimine vs ettevõtte.

. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sõna ei saanud. Poolete kokkuleppe: Delfi avaldas vastulause. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht enne artikli avaldamist nende poole ei pöördunud. Pressinõukogu käsutuses olev info ei lükka ümber Mihhail Kõlvarti osalemist Seligeris korraldatud noortelaagris. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende kommentaar avaldati hiljem eraldi uudisena ning originaaluudist ei muudetud. Pressinõukogu hinnangul on igal toimetusel õigus otsustada arvamusartiklite avaldamise sobivuse üle oma väljaandes ja seda ei saa pidada sõnavabaduse piiramiseks. : Kaebajad jäid ERRi ajakirjanduseetika nõuniku lahendiga rahule. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Samuti on artiklis kaebaja hinnangul eksitavaid ja ebaõigeid väiteid ja segaseid selgitusi. Pressinõukogu hinnangul nähtub kaebaja poolt esitatud dokumentidest, et leht on Tiina Naaritsat selliste süüdistustega ebaõiglaselt kohelnud, luues temast pikas lugude seerias süstemaatiliselt ja korduvalt põhjendamatult negatiivse kuvandi. Samas loos viitab kaebaja ka vajadusele hakata välja andma valitsuse tegevust kajastavat väljaannet, esitades seega omalt poolt jõulise poliitilise seisukoha. Krediidiandja ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja tarbijale teatavaks tehtud vähemalt kaks kuud enne ülesütlemise jõustumist, kui lepingus ei ole kokku lepitud pikemat etteteatamistähtaega. Ma usun, et selleks, et aidata inimesi ja nende alateadvust puhastada, peab olema ka tunnetus, ka seda saab harjutades parendada. Pressinõukogu hinnangul puudus Radari toimetusel alus kahelda info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamusartikliga, kus on ajakirjanikul õigus oma seisukohti avaldada. Üürniku huvide arvestamine ei välista ega piira üürniku õigust üüri alandada ja nõuda kahju hüvitamist. Kaebaja leiab, et loos ei ole faktid ja oletused eristatud. Pressinõukogu hinnangul ei ole ajakirjanik olnud täpne hanke korra osas ja selles, mis puudutab maksuvõlaga seonduvat. Samuti pole artiklitega antud ausat ja mitmekülgset pilti toimunust.

Kuidas hüpnotisöör Marissa tinistab ära - Saatus&Saladused

. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima. Vedaja võib lisaks veotasule ja seisurahale nõuda tema poolt veosele tehtud kulutuste hüvitamist, mida ta vastavalt asjaoludele võis mõistlikult vajalikuks pidada. Lisaks on foto juures märge, et tegemist on arhiivist võetud pildiga. Pressinõukogu hinnangul ei ole sõna „pilt“ kasutamine vale ega eksitav ning viide väljapressimisele on Toivo Tänavsuu hinnang kujunenud olukorrale. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud telesaate pildistamisel ülekaalukat avalikku huvi. Kaebaja ei ole rahul, et ajakitri ei avaldanud tema vastulauset. Kuna kaebaja ei too välja ühtegi valefakti, siis puudub Pressinõukogul alus ka faktides kahelda. Kuivõrd arutelu toimus rubriigis „Haridusdialoog", viitab rubriigi nimi sellele, et nendel ajalehekülgedel toimub diskussioon, mitte lõplike tõdede avaldamine. Samuti olid lähedased juhtunust alguses ise nõus ajakirjanikuga rääkima. Pressinõukogu märgib, et tegu oli avaliku kohtuistungiga, mida kaebajad isegi tunnistavad

Märkused