Võlgade refinantseerimine, laenu vahel tõsine üksikute pakkumine

aasta septembrist korraldab RTK rahandusministeeriumi valitsemisala regionaaltoetuste taotlemist ja väljamaksmist, millega seni tegeles EAS.

Home []

. Võlgade refinantseerimine, laenu vahel tõsine üksikute pakkumine. Lisaks korraldab RTK kohtumenetluse tulemusena tekkinud, aga ka teatud muude riigi nõuete täitmist. Our main field of activitiy is to provide services to other companies in the Axactor group and handling of international debt cases. Pankalaen Vivus, soodsaim väikelaen. Lisaks anti RTK-le üle maaeluministeeriumi vastutusala regionaalprogrammide korraldus. Samas jätkame meile juba varasemalt edastatud nõuete menetlemist.

Danel Matrossov - Taeva Poole (Prod. DJ Serifo)

. At the same time, we will continue to process claims that have already been submitted to us. If you have any questions regarding pending procedures or cooperation issues, please contact us at the contact below. RTK on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. Selle põhiülesanneteks on riigi raamatupidamise ning personali- ja palgaarvestuse korraldamine, sealhulgas teenuste osutamine kümne ministeeriumi valitsemisala asutustele, Riigikantseleile ja Riigikontrollile. aastast pakutakse riigihangete korraldamise teenust nelja ministeeriumi valitsemisala asutustele ja Riigikantseleile ning korraldatakse ühishankeid, millest võtab hankijana osa lai ring valitsussektori üksusi.

Hajaasustuse programm | Riigi Tugiteenuste Keskus

.

Võlgade refinantseerimine, laenu vahel tõsine üksikute pakkumine. Samuti toodi RTK-sse üle ka Riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud tingimustel antavad eurotoetused, mille jaotust korraldas taotlejate vahel siiani rahandusministeerium. Peamiselt tegeleme kontserni teistele ettevõtetele teenuste osutamisega ja rahvusvaheliste võlajuhtumite menetlemisega. Juhul kui sul on küsimusi pooleliolevate menetlustega seonduvalt või koostööküsimustes, siis võta meiega ühendust allpool olevate kontaktidel

Märkused